__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Wondere Parallel

In juli 1964 ontmoette ik(Koppejan) “Hollandse” Helene voor het eerst. Zij maakte bij die gelegenheid de opmerking, dat Holland wel eens Zebulun kon zijn en als zodanig een belangrijk onderdeel van de Jozef-lsraël familie. De gedachte en de manier waarop zij haar idee naar voren bracht, wekte mijn(Koppejan) belangstelling. Voor haar was het een eerste vereiste, dat alle tien stammen van Israël worden teruggezonden, opdat de profetieën van het Oude Testament zinvol blijken te zijn.

Bij het zien van een der eerste voorstellingen van de film, werd ik persoonlijk ervan overtuigd, dat Holland inderdaad
Zebulun is. Ik kan bijna horen wat de critici zullen zeggen: “Nou, en wat dan nog? Zelfs als ze Zebulun waren, wat voor
belang hebben de Hollanders daar dan bij?”
Terecht kan men zich afvragen of het iets geeft: Wie zelfs maar het geringste onderdeel van Israël (het Noordelijk Huis) heeft teruggevonden in Noordwest Europa in 1971, die de sleutel verschaft, die op het spoor brengt naar de grootste ontdekking dezer eeuw.

Identiteit van Zebulon


Persoonlijkheidsbewijs

Een nieuw idee, waar U nog nooit van gehoord hebt? Inderdaad. Wellicht klinkt het U vreemd in de oren. Het is een gedachte, die niet zomaar direct bij een bestaande groep of een zuil in Nederland is in te delen.

Verborgen betekenis

In de eerste drie afbeeldingen is reeds gewezen op de molen, die een wondere parallel met de letters ZBL geven. In het Hebreeuwse woord zijn echter ook een aantal innerlijke betekenissen, die een ieder zelf zou kunnen nagaan.

Wie was Zebulun?

In het eerste boek van de Bijbel, Genesis 30 : 20, lezen we het bericht van zijn geboorte. Zebulon is de jongste zoon uit het huwelijk van de patriarch Jacob met de matriarch Lea. Hij is haar zesde zoon.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Zegeningen aan Zebulon


Aankondiging

De “Zegeningen” in de Bijbel worden bij verschillende gelegenheden aan de twaalf stammen van Israël gegeven. Zij zijn een soort van voorzeggingen of profetieën aangaande de stam.

De zegen van Jacob

Waar is die gezegende plek waarop Zebulun zal wonen? Het is aan de haven, aan de zeekust en aan de waterkant.

Gezegende visvangst

Het is een feit, dat de Hollanders en Zeeuwen in de 14e eeuw al een verfijnde methode kenden om de haring te zouten in hun oude zoutpannen (die langs de Schelde waren al bekend bij de Romeinen).

Jesaja 41:1

“Zwijgt voor Mij, gij eilanden en laat de volken de kracht vernieuwen;  laat ze toetreden, laat ze dan spreken, laat ons tezamen ten gerichte naderen.”

Israël, het Noordelijk Huis

Terecht kan men zich afvragen of het iets geeft: Wie zelfs maar het geringste onderdeel van Israël (het Noordelijk Huis) heeft teruggevonden in Noordwest Europa in 1971, die de sleutel verschaft, die op het spoor brengt naar de grootste ontdekking dezer eeuw.  Elke Bijbel-profetie dient vervuld te worden, want God houdt steeds Zijn Woord. Enkele van deze profetieën zijn reeds vervuld, maar de meesten wachten nog op waarmaking.

Bekijk de prachtige video hieronder!

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten


Zebulon, een haven van rust.


Haven en toevluchtsoord

Er is gelukkig nog een positievere vertaling van de zegen van Jacob aan Zebulon mogelijk dan het voorgaande, dat zich als visioen meer op de nabije toekomst richtte. Het volgende ziet vooral naar ons verleden, ook al kan ons land ook, en juist in de toekomst, voor vreemden een nieuw toevluchtsoord worden.

Het woord "haven"

Honderd vijftig jaar geleden was het Ds. John Wilson, die in zijn boek de opmerking maakte over onze Israëlitische oorsprong. Hij schrijft daarin, dat het Hebreeuwse woord “chof”, dat haven betekent, hetzelfde klinkt als het Nederlandse woord “hof” met dezelfde betekenis.

Zebulon's medelijden

De reeds aangehaalde woorden van Zebulun in zijn testament over zijn medelijden zijn geen Bijbelse woorden doch gebaseerd op de traditie. Toch kunnen ze ons daarom juist iets leren over de geestelijke instelling van Zebulun zoals die ons door de eeuwen heen is overgeleverd.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Genesis 30:20

“God heeft mij een schoon geschenk gegeven, ditmaal zal mijn man bij mij wonen, omdat ik hem zes zonen gebaard heb; en zij gaf hem de naam ZEBULUN. ” 

Het maritieme gebied en kustland

Als zodanig zou de identiteit van het volk recht kunnen doen wedervaren aan de Bijbelse waarheid dat “het maritieme gebied en kustland” Nederland een lang verloren gewaand deel van Israël is, waarvan de nationale identiteit herkend dient te worden en door wie de volken rondom gewaar kunnen worden wie alle twaalf stammen van Israël werkelijk zijn.

We zouden er heel goed aan doen de band, die de kuststreken van de Lage Landen steeds met de Britse Eilanden heeft verbonden, nader te bestuderen.  Vanuit het geloof dat het Britse volk het Huis van Jozef is, kan Holland als Zebulon zeer wel een verklaring zijn voor deze sterke verwantschap tussen de beide volkeren.  Hun beider afkomst is van hetzelfde Huishouden af te leiden, Jacob-lsraël, en is er heden ten dage een nauwe verwantschap. dan geloven we, dat de eenheid in de toekomst nog veel sterker zal worden in de loop der jaren, terwijl wij de “laatste dagen” (in Bijbelse termen) tegemoet gaan, waarin alle twaalf stammen samen moeten komen, bewust van ieders identiteit,

Kennis & Begaafdheden van Zebulon


Zuig de zeeën

Mozes, de grote leider Israëls, staat voor het Beloofde Land en bezingt de toekomst van Zebulon.

De pen der schrijvers

Ditmaal is het een vrouw, die als Richteres in Israël haar profetie zingt voor de kinderen van Zebulon, nu vrij en thuisgekomen in het Beloofde Land.

Licht in Nederland

Jesaja was Israël's grootste profeet en dichter in de 8e eeuw voor onze jaartelling. Hij spreekt over het land van Zebulon en deszelfde bevolking.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten
>