__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

De Tien Stammen

Waar zijn de Verloren Tien Stammen gebleven? Er is geen kerk of gemeenschap dat zich ooit heeft afgevraagd waar ze zich kunnen bevinden. Op deze website neem ik jullie mee op een reis waarin je nieuwe dingen gaat ontdekken omtrent jouw afkomst, toekomst en een eeuwige erfenis! De Verloren Tien Stammen kunnen weer teruggevonden in Noordwest Europa, via de Anglo Saksische volkeren! Mocht je toch vragen, stuur ons gerust een bericht!

Het verloren Huis!


Historie

Door de historie van Israël te onderzoeken zal de Bijbel niet langer een mysterieuze boek zijn.

Zoek het verlorene

Zoek het verlorene

Je bent pas een verlorene wanneer je er ooit eens aan toe hebt behoord! Zoek het verlorene.

De twaalf stammen

De twaalf stammen

Uiteindelijk zouden de 12 stammen van Israël uitgroeien tot grote natiën!

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Het verloren huis van Israël

Jezus zei: "Ga niet op de weg der heidenen, zoekt de verloren Schapen van het Huis Israëls".

Het evangelie

Het evangelie was enkel gegeven aan Israël, want zij hadden de wet overtreden. Apostel Paulus was zelf afgezonderd voor de verkondiging van het evangelie aan de Tien Stammen in de verstrooiing.


Israël bekend onder andere natiën


Nieuw identiteit

Nieuw identiteit

Israël zou bekend komen te staan onder andere namen. (Psalmen 83:4)

Het geslachtsregister

Het geslachtsregister

De Bijbel gebruikt het geslachtsregister vanaf Adam tot aan Jezus zelf toe!

De belofte...

De belofte...

Er ligt een verborgen belofte in de Bijbel dat gegeven zou worden aan het Huis Israëls.

Holland geïdentificeerd als de stam van Zebulon

De Nederlanders hebben in deze eindtijd prachtige zegeningen gehad. Ze hebben overal ter wereld kolonies gehad. Hebben enorme vooruitgang geboekt in cartografie, en de drukpers. Om nog maar te zwijgen over haar oliereserves in haar voormalige koloniën en natuurlijk de rijkdom die zij heeft in de Zuid-Afrikaanse kolonie. Al deze voorschotten die door de Nederlanders worden toegekend, zijn deze voorspellingen in de Bijbel opgenomen? Kunnen we de Nederlanders identificeren met een van de stammen van Israël?


De Stam van Zebulon.

In de dagen dat de stammen zich vestigden in het beloofde land, vestigde een stam, de stam van Zebulon, zich in het noorden van Palestina aan zee. Daarna ging deze stam, samen met de andere stammen van het Koninkrijk van het Huis van Israël, in ballingschap in Assyrië. Wat gebeurde er met hen? Waar zijn ze heen gegaan? Heeft deze stam zich gevestigd in het land dat we als Nederland kennen? Bijbel profetieën, en stamidentiteiten, samen met seculiere geschiedenissen, en het traceren van deze stammen toont aan dat dit waar is. En zoals we zien, is God als een herder, die zijn volk meesleept en hen begeleidt naar de plaatsen waar hij wil dat ze in de eindtijd zullen zijn.

Zebulon in de “Laatste dagen”.

“Zebulon zal wonen aan de haven van de zee; en hij zal zijn een toevluchtsoord voor schepen; en zijn grens zal tot Zidon zijn”.

Het Grote plan met Israël is vastgelegd in de Bijbel!

Klik hier om te Tweeten

Verkondig het goede nieuws!

Praat met mensen, maak hen bewust van hun ware identiteit op een nuchtere manier. Het is namelijk niets geestelijks.

Een belangrijke onthulling!

Wij geloven, dat elke eerlijke zoeker naar de Waarheid, tot een belangrijke ontdekking zal komen, namelijk: dat de kern van de Westerse blanke Protestantse natiën van vandaag, de letterlijke afstammelingen van die verloren Tien Stammen van Israël zijn.

De waarheid omtrent Israël zal zeker het vlees(gevoel) niet bevredigen!

Klik hier om te Tweeten

Meest gebruikte misverstand

Voor de meeste mensen betekent de naam “Israël” onmiddellijk “jood”. En dit is een ernstig misverstand, want dit is niet wat de Bijbel ons leert.

>