Over ons


Pastoor F.W.C Neser

Pastoor F.W.C Neser

Pastoor F.W.C Neser kwam via de Brits Israël Visie erachter wie de ware Israëlieten zijn.

Pastoor E.W. Kidwell

Pastoor E.W. Kidwell nam de taak van Neser op nadat Pastoor Neser steeds zieker werd.

Kolonel G.J. van Loon

Kolonel G.J. van Loon

Kolonel G.J van Loon kwam in aanraking met de Israël waarheid toen hij Neser ontmoette.

Het kerkje "Jezus Leeft".

In 1998 begon Kolonel G.J. van Loon te prediken in het kerkje "Jezus Leeft". De grondlegger van de Ekklesia kan in Zuid Afrika teruggevonden worden.

Wat wij geloven en verkondigen...

Wij geloven dat wij letterlijke afstammelingen zijn van de Verloren Tien Stammen van Israël. Wij geloven dat de Bijbelboek voor één volk is geschreven en dat is Israël. De Bijbelboek is een symbolische boek dat je zelf moet onderzoeken.

Wij vereren geen mensen, wij vereren ook geen kerk of een gemeenschap. Wij hebben niets te maken met kerken omdat wij geloven dat Kerken een afspiegeling zijn van de Roomse Kerk. Wij houden ons ook niet bezig met een bepaalde visie. Veel kerken hanteren een bepaalde visie. Wij geloven dat het Ware Evangelie geen visie is.

Wij dragen een boodschap uit dat nauwelijks of nergens in Nederland wordt verkondigd. En wij dragen datgene uit waarin wij in geloven.

In de media


De Groene

In 1996 gaf de Groene Amsterdammer aandacht aan het Ekklesia Evangeliekorps Holland. De interviewer van dit stuk kwam op een middag langs om de Kolonel te interviewen.

Digibron

Ook werden wij uitgebreid genoemd op de site van Digibron.nl. Vooral in de jaren 90, toen de leer in Nederland overwaaide kreeg de Kolonel enorm veel weerstand.

Refoweb

Refoweb gaf antwoord op iemands vraag. Het mooie van het antwoord was dat zij niets konden weerleggen. Dit laat zien dat men ons niet kon weerleggen.

De waarheid heeft een schel geluid en bevredigd zeker niet het gevoel!

Klik hier om te Tweeten

Errol Kidwell & de Kolonel

Het Ekklesia Evangeliekorps Holland werkte een lange tijd samen met de Afrikaanse Gemeente Ecclesia Evangeliegroep.

De Ecclesia/Ekklesia

Zolang Israëls verworpen Koning nog in de hemel als Hogepriester op de troon van de Vader zit, is en blijft de het Lichaam van Christus, "de Ekklesia-Gemeente uit Israël", het heilsorgaan in deze wereld, als een Koninklijk Priesterdom, Israël opdracht. (1 Petrus 2:9).

Maar zolang dus de Gemeente nog niet weet wie of wat het Koninkrijk van God is (Dat is Israël), zal het Koninkrijk van Christus op aarde nog niet geopenbaard worden.

De waarheid heeft een schel geluid en bevredigd zeker niet het gevoel!

Klik hier om te Tweeten

Er is verschil tussen ekklesia en de bruid.


De bruid

Vele kerken beweerden dat de Gemeente/Ekklesia de bruid zou zijn van God. Maar de gemeente is mannelijk en dat zou betekenen dat God tegen Zijn eigen natuur in zou gaan. De bruid is het voltallige Volk Israël dat symbolisch ook bekend staat als de vrouw van God.

De Gemeente

De Gemeente zijn de uitverkorenen uit Israël. Dat zijn degenen die het Woord van God goed kennen en bewust zijn  geworden van hun Israël identiteit! Zij zijn ook degenen die met God zullen mee regeren gedurende 1000 jaar.

De waarheid heeft een schel geluid en bevredigd zeker niet het gevoel!

Klik hier om te Tweeten
>