__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Het boek Openbaring

Het Boek Openbaring wordt over het algemeen beschouwd als het moeilijkste Boek in de Bijbel. Maar als men de juiste sleutel bezit is het echt niet moeilijk om zijn boodschap te begrijpen. Het is immers een opsomming van de hele Bijbel en openbaart Gods Doel en Plan voor alle eeuwen. Die wij in het kort als volgt opsommen: Waar het Boek Genesis ons vertelt hoe het Paradijs verloren is gegaan, vertelt het Boek Openbaring ons hoe het Paradijs herwonnen is.

Beknopt overzicht van de inhoud.


Hoofdstuk 1 tot 3

Hoofdstuk 1 tot 3

Deze indeling bestrijkt het tijdperk vanaf het jaar 96 (het Boek Openbaring is in deze tijd geschreven) tot aan de Wederkomst van Christus en het Duizendjarig Vredesrijk, het heidense Romeinse rijk, het tijdperk van de Roomse opperheerschappij en het Koninkrijk van Christus.

Hoofdstukken 4 tot 11

Hoofdstukken 4 tot 11

Dit gedeelte bestrijkt ook het tijdperk vanaf het jaar 96 tot aan de Wederkomst van Christus, het duizendjarig Vredesrijk, behandeld de kerk van Christus, het heidense Romeinse rijk, het rooms katholieke tijdperk en het Koninkrijk van Christus, met de speciale nadruk op het tijdperk van de opperheerschappij van de Paus.

Hoofdstukken 12 tot 22

Hoofdstukken 12 tot 22

Hierin wordt het tijdperk vanaf de eerste komst van Christus tot bij Zijn Wederkomt en de Oprichting van Zijn Koninkrijk op aarde gedekt, heidens Rome, rooms Rome, het Koninkrijk van Christus, met de speciale aandacht op het tijdperk van de opperheerschappij van het pausdom en het Koninkrijk van Christus.

Geschiedenis van 3000 jaar

Het Boek Openbaring bestrijkt een periode van 3000 jaar wereldgeschiedenis, geschreven voordat dit heeft plaatsgevonden; een ontegenzeggelijk bewijs dat dit door God geïnspireerd is.

Verschillende theorieën

Er zijn vier verschillende zienswijzen van het Boek Openbaring. Daardoor zijn er de wildste theorieën ontstaan omtrent het boek Openbaring. Helaas vergeten veel mensen dat Daniël en Openbaring gelijktijdig gelezen moeten worden omdat het de geschiedenis van voor Christus tot aan onze tijd toe weergeeft. Wij hebben veel informatie omtrent dit onderwerp, daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Verschillende richtingen van de uitleg


De Futuristische

De Futuristische

Deze leer leert dat de Hoofdstukken 4 (of) 6 tot 22 nog in de toekomst vervuld moet worden.

De Historische

De Historische

Zij zeggen dat vanaf de tijd van Johannes een chronologische vervulling in de geschiedenis van het boek Openbaring is. En wij behoren aan deze leer.

De Praeteristen

Zij zeggen dat het Boek Openbaring reeds vervuld is en dat wij nu in het duizendjarig rijk leven.

De Harmonisten

De vierde leer komt van de harmonisten. Zij proberen om deze verschillende vertolkingen met elkaar te verenigen, om te harmoniseren. De laatste leerschool is zo ver in de minderheid dat wij hier geen aandacht aan schenken.


Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.
Klik hier om te Tweeten

Symbolisme...

Het Bijbelboek Openbaring zit vol symbolen. Verwar symbolisme niet met vergeestelijking. Symbolisme wil zeggen dat het gaat om een versleutelde boek.

Beschrijving in kennis volgens die tijd.

De apostel Johannes heeft een soort pre-visie van werkelijke tonelen van de toekomst aanschouwt, welke eeuwen verwijderd waren van de dag waarin hij geleefd heeft. Hij kon die tonelen van de moderne tijd met z’n terminologie niet goed beschrijven, daarom heeft hij het maar in zijn eigen bewoording gedaan. Dat is ook de reden waarom zijn beschrijving van het hedendaagse gebeuren zijn visie is op al de gebeurtenissen van toen, in woorden opschrijft die hij als in een soort film voorbij zag gaan.

De tijd der heidenen


De vrouw

Als wij spreken over twee vrouwen in de Bijbel, dan gaat het om het Koninkrijk Israël of het systeem dat door satan is opgericht, deze wordt ook wel de hoer genoemd.

Het water uit de slang

Het water uit de slang

Het water dat de vrouw zou overspoelen stelt vreemde natiën voor die Israël zal overmeesteren. In die tijd leven wij nu dat wij overspoeld worden door vreemde natiën.

Heidenen

Heidenen

Er wordt gesproken over twee soorten heidenen. Het deel van Israël die bekend stonden als de Grieken die door de verstrooiing onder de heidenen waren en het deel dat echt heidenen waren/zijn.

Openbaring 12:15, 17

"En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren.", "En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben"

Deze beide tekstgedeelten is ontzettend belangrijk voor onze dagen. Wij zitten midden in deze profetie waar wij overspoeld worden door vreemde natiën, dit heeft weer te maken met de naweeën van de straftijd van Israël. Wat er tegenwoordig gebeurd heeft gewoon te maken met het nageslacht van Jakob, de 12 stammen die door het offer van de Messias weer één huis is geworden.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten
>