__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Israël

Wie is Israël? Als wij spreken over Israël dan denkt een meerderheid aan Joden. Daarom gaan wij jullie meenemen om op zoek te gaan naar het WARE Israël! Kerken spreken telkens over dat de Joden het uitverkoren volk zijn van God. Maar de Bijbel spreekt over  een voltallig Israël waarmee een verbond is gesloten. Kerken beweren dat de tien stammen zijn verdwenen en nooit meer zijn teruggekeerd en daarom een verbond heeft gesloten met de heidenen. Maar deze theorie kraakt van alle kanten. 

Ontdek jouw identiteit!


De schat in de akker

Israël is die ene schat in de akker dat verborgen is.

Het koren en het onkruid

Israël wordt vergeleken met het koren. En het onkruid zijn de volkeren die Israël willen verdrijven.

Volksverhuizing

Door de volksverhuizing staat Israël bekend onder andere namen.

Juda en Israël

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het Huis(stammenrijk) Juda en het Huis(stammenrijk) Israëls.

Onderscheid maken...?

Helaas is onderscheid maken in deze tijd strafbaar. Maar de Bijbel maakt wel degelijk onderscheid. Ten eerste moeten we goed onthouden dat het stammendeel van Juda afgescheiden is van het stammendeel van Israël de 10 stammen. Er werd dus over twee verschillende huizen gesproken. Als we spreken over Joden dan spreken we over het deel van Juda, als we spreken over Europeanen, dan spreken we over de 10 stammen.

Zie je? Er wordt dus onderscheid gemaakt. MAAR... door het nieuwe verbond is de scheidbrief weg gedaan waardoor er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen Joden(Juda) en Grieken(de tien stammen) Zie Galaten 3:28.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Land of volk?

Waarom houden veel kerken zich bezig met een stuk grondgebied dat de naam Israël heeft gekregen? Kerken maken geregeld reisjes naar dat zogenoemde Heilige Land en menen daar iets te vinden, iets bovennatuurlijks. Ook voor die mensen heb ik slecht nieuws. De naam Israël is nooit aan een land gegeven. Wie de Bijbel kent weet dat er heel iets anders staat.

Genesis 32:28 zegt het volgende "Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht"

Dus, de naam Israël is aan Jakob gegeven en zijn nageslacht. Dit moet voor iedereen toch wel duidelijk zijn dat het land nooit de naam "Israël" heeft gekregen. Het is gewoon een waardeloos grondgebied.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Het volk Israël is allang verhuist!

Hoe je het ook wend of keert, nadat de 10 stammen de naam "Huis Israëls" kreeg, zijn ze afgevoerd naar Assyrië en zo verder getrokken naar Noordwest Europa.

Het nageslacht van het Huis Israëls

Wie opzoek is naar het nageslacht van het Huis Israëls, zal zich moeten richten op Noordwest Europeanen. Vergeet niet dat de verloren 10 stammen bekend staan onder andere namen. Want er zou aan de naam Israël niet meer gedacht worden. Daarmee werd bedoeld dat het volk niet langer als Israëlieten bekend zouden staan.

Het begrip Israël


Israël & heidenen

Veel is er gesproken en geschreven om te bewijzen dat alle “mensen” gelijk zijn voor God en dat alle gelovigen “broeder/zusters” of “naaste” van elkaar zijn.

Israël & Juda

Er is een groot verschil tussen het Huis van Juda en het Huis van Israël. Na de dood van Koning Salomo zijn de beide huizen in tweeën verdeeld.

Israëlieten en joden

Israel of Israelieten - Een naam van Jezus Christus, door Hem aan Jakob gegeven, nadat Jakob had bekend wie en wat hij was, een Hielenlichter.


Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.
Klik hier om te Tweeten

Toen ik in 2011 in aanraking kwam met de Israël boodschap begonnen al mijn vragen op zijn plek te vallen. Ik kon eindelijk zeggen dat mijn vragen, dat ik had over de Bijbel, waren beantwoord. Voor mij is de Bijbel geen versleutelde boek meer, maar een geschiedenisboek dat gaat over Israël. Ik ga mij daarom inzetten om het volk wakker te schudden en hun ware identiteit te laten zien.

>