__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Het Raadsplan

Gods Grote Raadsplan staat in de Bijbel omschreven! Zijn ontferming over Israël is zo groot dat Hij zelfs de scheidbrief had weggedaan door het offer van de Messias Jezus. Het Grote Raadsplan is het herstel van de 12 stammen van Israël.

Waar het ooit begon...


De Scheidbrief

Scheidbrief

Na de scheidbrief werden de 10 stammen verstrooid onder andere namen.

Holland geïdentificeerd als de stam van Zebulon.

Zebulon

Zebulon, de stam waar het licht zal opgaan. Een belofte dat lang geleden is gegeven.

Het verlorene...

Jezus gaf de apostelen de opdracht om de verloren schapen van Israël weer op te zoeken.

Wat zegt Nehemia over rassenvermenging?

Nehemia 13:3 "Zodra zij dan de wet gehoord hadden, zonderden zij al wie van gemengde afkomst waren, van Israël af."

Het raadsplan alleen aan Israël gegeven!

De reden dat het Raadsplan enkel aan Israël is gegeven is omdat zij de Geest van God hebben ontvangen bij de schepping. Andere volkeren zijn niet op dezelfde manier geschapen waardoor de belofte, erfenis en raadsplan enkel aan één volk gegeven kan worden.


De Bijbelboek aan één volk gegeven...


Het verbond

Het verbond

Het verbond werd gemaakt met Israël. Geen ander volk kan daar aanspraak op maken.

De wet

Geen enkel ander volk heeft de wet gekregen. Alleen Israël heeft de wet overtreden.

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Nieuw verbond

Het nieuwe verbond werd gesloten met een volk dat het oude verbond had verbroken.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Een volk dat afgezonderd is...


Wees Heilig!

Wees Heilig!

Heilig betekend afgezonderd, uitgezonderd, apart gezet, apartheid.

Vast gelegd in de wet

Vast gelegd in de wet

De wetten van Israël zijn bedoeld om het volk afgescheiden te houden van andere volkeren.

Rassenvermenging

Rassenvermenging

Om als afgezonderd volk te leven moet je beseffen dat rassenvermenging een gruwel in Gods ogen is.


Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.
Klik hier om te Tweeten

Een volk dat afgezonderd is...Land of volk...?

Het gaat niet om het land Israël. De naam "Israël" is gegeven aan het nageslacht van Jakob.

De talmoed der joden

De talmoed is ontstaan in Babylon, toen de stam Juda zich begon te vermengen met andere volkeren.

Jakob vs. Esau

De strijd tussen Esau en Jakob is een eeuwigdurende strijd die heden ten dage nog steeds zichtbaar is.

In 2011 kwam ik in aanraking met de Israël Waarheid. Ik heb daarvoor vele kerken en bijeenkomsten bijgewoond. Maar toch besefte ik dat er iets niet klopte. Dankzij Kolonel G.J. van Loon, die helaas in 2018 is overleden, kwam ik tot ontdekking hoe ik de Bijbel moest lezen. De Bijbel is niet langer een gesloten boek voor mij waardoor alle woorden in de Bijbel logisch te verklaren zijn. Ik leerde dat de Bijbel een geschiedenisboek is door en voor Israël!

>