__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Het Geheim

Op school wordt geschiedenis op geschoteld op een wijze dat vrijwel onopmerkelijk is. Dat is niet met toeval. Om geschiedenis boeiend te maken, moet men het toepasselijk aan de lezer maken. Het moet niet alleen toepasselijk aan zijn belangen en streven zijn maar ook antwoorden kunnen geven voor zijn toekomstige plannen, hopen en vrezen. Geschiedenis zoals wij het nu leren is niks anders dan een reeks gebeurtenissen uit het verleden die op een rijtje gezet worden zonder enige blijkbare betrekking voor het heden en de lezer. In wezen leeft de geschiedenis en wij zijn een belangrijke onderdeel daarvan. Dit onderwerp weergeeft de toepasselijkheid van het verleden voor het heden en de toekomst op een wijze dat de overheid bang voor is en verborgen houd. Uiteindelijk zijn wij de ontvangers van geschietkunstige uitwerkingen want wij zijn bezig met het scheppen daarvan of we daar bewust van zijn of niet.

Introductie


Het Papieren Gordijn & De Vlam

De “vijand” houd zijn ‘vee’ in zijn macht door een papieren gordijn van valse inlichtingen dat miljoenen mensen verleidt. Maar evenals het ijzeren gordijn, zal dit ook verdwijnen, het begint nu al te scheuren er dit boek zal daar hard aan mee werken.

Hoe Belangrijk is nu een Zelf Herontdekking?

Stel nou eens dat je een arme zwerver ben. Op een gegeven dag komt een notaris op je af en hij vertelt je dat je een lang vergeten kleinzoon bent van een gestorven koning en dat al zijn bezittingen aan jou hadden overgelaten. Zou het wat uit maken dat je je herkomst kan herkennen? Is het belangrijk dat je weet waar je wortels vandaan komen?

Het Geheim

Met dit onderwerp krijgt U een archeologische waarheid die geheim word gehouden van U door de overheid en hun instellingen. Het geheim zorgt ervoor dat hun huidige binnenlands en ook buitenlandse doelstellingen onder hun heerschappij blijven. Ze werken samen met al de andere Nieuwe Wereld Order ‘jochies om de erfenis van de ‘zwerver’ te behouden voor zichzelf. Dat erfenis komen later op terug.

Waarheid doet pijn.

Tijdens dit onderwerp worden waarheden gegeven dat voor velen onsmakelijk en pijnlijk zijn, maar zoals men in het Engels zegt, ‘truth hurts’

Toekomst en verleden

Deze onderwerp weergeeft de toepasselijkheid van het verleden voor het heden en de toekomst op een wijze dat de overheid bang voor is en verborgen houd. Uiteindelijk zijn wij de ontvangers van geschietkunstige uitwerkingen want wij zijn bezig met het scheppen daarvan of we daar bewust van zijn of niet.

Wat zegt de geschiedenis?


De Eerste Stammen

De bekendste Keltische groep woonde in het midden van Europa ongeveer 800 v. Chr., hun beschaving wordt door archeologen de Hallstatt cultuur genoemd. Toen veel later, de ‘Germanen /Saksen /Goten’ Europa binnen kwamen, worden wij verteld, dat deze nieuwe stammen de Kelten hadden verdreven tot de uiterste hoekjes van onze werelddeel, aldus de hooggeleerde kliek.

Echte Betekenissen

Het is de hoogste tijd dat we onze uitdrukkingen goed verstaan doormiddel van de echte betekenissen van namen goed te krijgen en niet zomaar alles klakkeloos overnemen van anderen die het ook zomaar klakkeloos overnamen van anderen die het ook op hun beurt zo hebben gedaan.

Het Volk en de Ware Erfgenamen

Wie is nou “Het Volk” waar ik steeds over schrijf? Deels heb ik het al over hun gehad, nl, de Kelten. Die zijn in een zekere zin het ‘volk van het Boek’, d.w.z.., de Bijbel. De Bijbel gaat hoofdzakelijk over een volk.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Een belangrijke vraagstuk

Het besluitende vraagstuk over hoe onze toekomst zal uitwerken kan alleen beantwoord worden met behulp van een achteraf bekeken beschouwing. Dat is vrijwel onmogelijk tenzij we een toekomst inzicht hebben.

De geschiedenis

De geschiedenis van ons volk was altijd wel vol met een of andere ontreddering maar nu is het gevaar het ergst. Het is het ergst omdat mensen het niet kunnen zien en het is moeilijk strijden tegen een gevaar dat je niet ziet of snapt. Daar komt nog bij, dat het merendeel van ons volk, het kwade beschouwt dat hun langzamerhand wurgt, als goed voor hen te wezen. De maatschappelijke uitwerking van het boze ziet men elke dag rondom, maar ze herkennen het niet als volks moord en dus de doeltreffendheid van de vernietiging blijkt onstuitbaar.

Europa en de Interlopers


Israëlitische Herkomst van de Naam, Duitsland

De naam ‘Duitsland’ zelf, geeft een aanwijzing naar een Israëlitische herkomst. De Engelse afleiding ‘Dutch’ wordt dan weliswaar voor Nederlanders gebruikt maar het is de echte Engelse uitvoering van ‘Deutsch’.

Interlopers Ontmaskerd

Wij de Saksen, en niet de kult van het Jodendom, zijn Gods uitverkoren volk. De Joden denken dat ‘uitverkoren’, betekent dat ze alles mogen doen tegen andere mensen zoals we in Palestina zien gebeuren.

De Rotte Vijgenboom

De Ashkenazim en de Sefardim zijn vermengd met de Kanaänieten en Ezau oftewel de Edomieten. De voorspellingen voor de Edomieten volgen daardoor het geslacht van de Ashkenazim en de Sefardim. Omdat ze zich als Juda verklaren, zijn ze aangegeven in de Bijbel als de slechte vijgen.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Waarom is er weerstand?

Waarom Zijn “Ze” Tegen Ons Volk, Weten “Ze” Iets Dat “Ze” Ons Niet Willen Verklappen? Om het slagen van hun euvele plan te verzekeren, is het van uiterst belang dat “ze” de waarheid van ons terug houden

Gebrek aan de waarheid

Gods woord zegt dat, mijn volk verslagen is door een gebrek aan waarheid. Dat houdt in dat we een zekere waarheid niet weten en dat wat wij weten in wezen een verdraaide waarheid is. Dit zorgt ervoor Zij aan dat de macht blijven en dat wij melkkoeien blijven. Daar komt verandering in en de waarheid is niet meer terug te houden.

Het verval van ons cultuur


Het verval van een cultuur

Dit is een langzaam verval en dus valt het voor velen niet op, maar op een gegeven dag beginnen mensen zich af te vragen: wat is er gebeurd, ik weet nog toen we dit of dat hadden?

Een Ingrijpende Denkwijze

'De intellectuele slangen zijn niet tevreden met het verkrachten van onze beschaving, hun doel is een één wereld cultuur met een éen wereld instelling waarvan uiteindelijk het Saksische volk verdwijnt. Ze zorgen ervoor dat het Saksische volk de wil opgeeft om als een volk te bestaan.

Alles geprobeerd...

Het Saksische volk heeft dan wel van alles gepoogd, van Communisme tot Nazisme tot Humanisme tot Democratie en nog loopt het in de soep. Voor duizenden jaren hebben we elkander afgeslacht en in de twintigste eeuw hebben we het helemaal bont gemaakt met twee wereld oorlogen waarin hoofdzakelijk Saksen met Saksen vochten, en wie was daarvan eigenlijk de winnaar?

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Toen ik in 2011 in aanraking kwam met de Israël boodschap begonnen al mijn vragen op zijn plek te vallen. Ik kon eindelijk zeggen dat mijn vragen, dat ik had over de Bijbel, waren beantwoord. Voor mij is de Bijbel geen versleutelde boek meer, maar een geschiedenisboek dat gaat over Israël. Ik ga mij daarom inzetten om het volk wakker te schudden en hun ware identiteit te laten zien.

>