__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

De Heilige Geest

Wat zijn de voorwaarden om met de Heilige Geest gedoopt te worden en wat moeten wij doen om die doop te ontvangen? Dit is een belangrijke vraag. Het antwoordt ligt vast in de Schrift. Er zijn zeven duidelijke stappen die wij moeten nemen. We gaan in deze studie in het bijzonder bekijken.

In de eerste instantie moeten wij de Gezalfde koning van Israël aannemen, dat is stap nummer één.

De drie belangrijkste stappen!


Bekering

Bekering

Bekering is niets meer dan terugkeren naar je roots! Want God zegt dat Israël weer terug moet naar hoe zij eens waren.

Doop door onderdompeling

Doop door onderdompeling

Door de doop door onderdompeling geef je de Heilige Geest de ruimte om in jou te komen. Er zijn wel voorwaarden!

Doop met de Heilige Geest

Doop met de Heilige Geest

De doop met de Heilige Geest is eigenlijk het derde stadium waarbij de Heilige Geest zijn werk kan doen  in jou!

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Hoe werkt de Heilige Geest?


Open het verstand

Onthoudt goed dat de Heilige Geest niet werkt door ons gevoel! Wanneer je begrijpt dat de Heilige Geest enkel werkt door ons verstand, ga je het Woord van God beter begrijpen. De Heilige Geest voel je dus niet. Apostel Paulus zei immers dat wij ons verstand moeten openen.

Het vlees is dwaas, daarin zit ook het gevoel!

Je kunt het gevoel niet uitschakelen, maar je kunt er wel controle over krijgen. Helaas leven wij in een samenleving waar enkel rekening wordt gehouden met het gevoel, terwijl de waarheid zelfs het gevoel kwetst. Verwar de werking van de Heilige Geest daarom niet met het gevoel!

Galaten 5:17  

Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

De persoonlijkheid van de Heilige Geest

Het is voor ons uitermate belangrijk te weten of de Heilige Geest een goddelijke persoon is die waardig is onze aanbidding, geloof en liefde te ontvangen, of dat Hij slechts een invloed is die uit God voortkomt, of een kracht die God aan ons geeft. Als de Heilige Geest een Goddelijk wezen is en wij dit niet weten, beroven wij Hem van de liefde en aanbidding die Hem toekomt.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten


Bewijs dat het gaat om een persoonlijkheid!


Kennis

De Heilige Geest werkt door kennis. “Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods."

Eigen wil

Dit is wat de Bijbel zegt: “Ten aanzien van de uitingen des Geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten”.

Intelligentie

Intelligentie: Het woord dat in het Engels met ‘mind’ wordt vertaald is een woord dat denken en doelstelling insluit.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten

Handelingen 16:6-7

En zij gingen door het Phrygisch-Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spre­ken; en bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe”.

De Heilige Geest werkt in kennis!

Zie je hoe de Heilige Geest werkt? De Heilige Geest draagt dingen op! Tegenwoordig wil men laten geloven dat de Heilige Geest door gevoel werkt. Dat is de grootste misleiding allertijden! De waarheid ligt in de Heilige Geest en de waarheid kwetst altijd het gevoel! De beproevingen in de Bijbel worden vaak beestachtig genoemd. Waarom? Juist dat ja! Omdat de beproevingen het gevoel niet bevredigd!

God stelde Abraham op de proef om zijn zoon op te offeren. Zonder het te weten dat het ging om een proef, deed Abraham precies wat hem werd gevraagd. Op het laatste moment werd alles afgeblazen. De proef was om te kijken of Abraham zijn vlees(waarin dus ook het gevoel zit) najoeg of de gehoorzaamheid naar God toe. 

Nogmaals, de Heilige Geest werkt niet door ons gevoel. Mensen willen altijd iets voelen als bevestiging, zo werkt dat niet! Als alles op gevoel gebaseerd was dan hadden wij de kennis niet nodig gehad, en zou alles via ons gevoel bevestigd worden.

Gevoel

Zoals wij al eerder zeiden heeft het gevoel in deze maatschappij de grootste macht waardoor de meerderheid misleidt is.

Opvoeding

Door de opvoeding die wij als kind(eren) hebben gehad hebben wij geleerd wat normaal is en wat niet.

Gewoonte

Feesten, tradities, gewoonten... Wij hechten er als mensen veel waarde aan. Maar de vraag is of God daar waarde aan hecht.

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten
>