__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Een andere jezus

Is het waar dat er een andere jezus wordt verkondigd? Ja! Apostel Paulus waarschuwt hiervoor. Maar er is veel meer! Zo is er niet alleen sprake van een andere jezus. Er wordt zelfs gesproken over een ander evangelie en een andere geest. Besef goed dat de duivel goed is in dingen nabootsen. En hij weet maar al te goed dat het vlees(waarin ook het gevoel zit) van de mens zwak is. Mensen volgen veel gemakkelijker het vlees(waarin het gevoel zit) dan het verstand.

Hoe werkt de duivel?


Een andere jezus

Een andere jezus

Iedereen kent de tekst wel waarin staat dat de duivel komt als de Engel des Lichts(2 Corinthiërs 11:14)! De vraag is wat dit precies betekend. Toen de duivel nog lucifer was heeft hij alles kunnen ervaren, zoals liefde, gerechtigheid, waarheid etc. Dus, hij weet precies hoe hij mensen moet misleiden. Kent de duivel dan ook liefde? Ja! Maar sinds zijn afval misbruikt hij liefde om mensen te misleiden.

Een ander evangelie

Een ander evangelie

Zoals ik al aangaf, de duivel weet wat liefde is. Zo weet hij ook wat de waarheid is. Hij weet wat misleiding is. De duivel komt daarom nooit met een 100% leugen. Hij komt altijd met een waarheid aanzetten waarvan misschien maar 1% leugen is. Als je daar al voor valt dan sta je ook open voor een waarheid waarvan 2% leugen is. Dit is hoe hij ook een andere evangelie verkondigd.

Een andere geest

Een andere geest

Ja ja! Ook ontvangen mensen een andere geest. De Bijbel noemt het ook wel de Geest van diepe slaap(Romeinen 11:8). Het is voor deze mensen dan ook heel moeilijk om tot de erkentenis van de waarheid te komen. Besef ook dat God zelf de geest van diepe slaap over hen heeft uitgeroepen. Waarom? Omdat de waarheid enkel aan een overblijfsel(minderheid) is geopenbaard.

2 Corinthiërs 11:4

Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

Waarom die andere jezus?

De vraag die wij zouden moeten stellen is dat waarom die andere jezus zo populair is. Als je kijkt naar al die megakerken in zowel Amerika als in Nederland, dan vraag je je toch wel af hoe het kan waarom deze kerken zoveel mensen trekken. Immers, waar veel mensen zijn te vinden daar zal ook wel de waarheid te vinden zijn, toch? Wat zei Paulus tegen Timotheüs?

2 Timotheüs 4:3,4 "Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren."
"

Mensen zijn opzoek naar vermaak


Een kerk vol mensen?

Een kerk vol mensen?

De reden dat deze megakerken zo immens zijn geworden heeft te maken met de leer die zij verkondigen. Zoals hierboven omschreven in 2 Timotheüs 4:3 zouden mensen afkerig worden van de gezonde leer. De waarheid is aan een overblijfsel geopenbaard en niet aan een megakerk. Exodus 23:2 zegt dat zelfs dat je de meerderheid niet in het kwaad moet volgen. Dus, volg je een leer dat massa's aan mensen trekt? Of hou je toch liever bij de eenvoudige leer, zoals de apostelen het hebben verkondigd?

Wat is begeerte?

Wat is begeerte?

Als wij de Griekse vertaling erbij pakken dan ontdek je dat Begeerte in de Bijbel als iets anders wordt bedoeld. In het Grieks staat begeerte voor "verlangen". En dat is precies wat er gebeurt in kerken. Alles is gebaseerd op gevoel. Zie de foto hierboven maar. Zolang het maar hun vlees(waarin ook het gevoel zit) bevredigd blijven mensen wel komen. Wat Paulus ook zei tegen Timotheüs is dat het gehoor verwend is geraakt. Dat wil zeggen dat mensen enkel willen horen wat zij willen horen, ofwel naar verlangen. Er is geen plaats meer voor de gezonde leer omdat deze het gevoel aanvalt en kwetst.

Hoe wordt de Bijbel gebruikt?

Hoe wordt de Bijbel gebruikt?

De volgende vraag die wij ons zelf zouden moeten stellen is hoe predikers tegenwoordig met de Bijbel omgaan. Dat is niet zo moeilijk. Voorgangers, predikers of hoe je ze ook wilt noemen zijn door de weeks altijd bezig met het samenstellen van hun zondagse preek. Wat wordt er dan gedaan? Vervolgens worden teksten uit de Bijbel gehaald die het beste passen bij hun verhaal. M.A.W. de teksten worden niet uitgelegd maar worden gewoon gebruikt in hun preek die zij zelf hebben samengesteld.

Hoe werken moderne predikers?

Hierboven omschreef ik in het kort hoe predikers en dominees werken tijdens hun wekelijkse preek. Hier wil ik toch echt dieper op in gaan. Mijn moeder vertelde al eens over een man die een preek had over een surfplank. Jawel mensen, je kan allerlei onderwerpen bedenken waarover je wilt gaan spreken en vervolgens zoek je de teksten op in de Bijbel die het beste passen in jouw preek.

Waarom spreken veel dominees dus over liefde? Omdat het woord "liefde" overal wel voorkomt in de bijbel. Dus, halen ze hier en daar teksten uit de bijbel vandaan dat gaat over liefde en zo hebben dominees weer een zondagse preek compleet en het gevoel van de massa is weer bevredigd.

Dit is hoe die andere jezus werkt. Deze jezus bevredigd enkel het vlees maar in kennis blijft men arm en leeg! Maar mensen zijn opzoek naar hetgeen wat het gevoel(vlees/begeerte) bevredigd.


Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.
Klik hier om te Tweeten

1 Johannes 2:16

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Begeerte des vlezes

Als wij spreken over begeerte dan denken wij snel aan seks of overspel. Dit is niet wat de Bijbel in grote lijnen bedoeld. De begeerte des vlezes heeft te maken met mensen die leven in hun vlees en dat wil zeggen dat zij hun gevoel navolgen. Deze mensen leven op hun eigen gevoel en alles moet zich onderwerpen aan hun gevoel. Alles wat tegen hun gevoel in gaat zien zij als iets wat hun gevoel kwetst. Deze mensen zie je ook elke zondag naar de kerk gaan, want daar wordt het gevoel weer bevredigd door een zoete boodschap. Maar wat zegt de Bijbel?

Lukas 24:45 "Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen".

Het is duidelijk dat het verstand geopend moet worden en niet ons gevoel, het vlees dus. Begeerte heeft te maken met verlangen en mensen verlangen veel meer naar hetgeen wat hun gevoel bevredigd dan dat het hun verstand opent.

De Christelijke & Joodse misleiding


Jezus was geen Jood

Een belangrijke misleiding die zich in de meeste kerkgenootschappen heeft verspreid, heeft betrekking op de volgende belangrijke vraag: Was Jezus een Jood en was Hij van Joodse afkomst? Het antwoord is: NEE, volstrekt niet!

Antisemitisme

Het woord, "antisemitisme" werd voor het eerst gedrukt in 1880 volgens de Joodse Encyclopedie van 1901: Vol 1 P.641. Het woord wordt gebruikt als een dekmantel door hen die beweren Israëlieten of Semieten te zijn.

Dr. Robert Schuller en de E.O.

Velen weten niet dat deze predikant een on bijbelse leer uitdraagt. Zo ontkent hij dat de Bijbel de enige betrouwbare maatstaf voor ons geloof is. Schuller weigert te spreken over zonde en vindt het onjuist als iemand zich zondaar noemt.

Galaten 1:6

"Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie."

In kerken wordt er nauwelijks of helemaal geen aandacht gegeven omtrent het onderwerp "De andere jezus". Dit komt omdat het anders niet past en de kerken leeg zouden lopen. Je kunt dus zeggen dat wij te maken hebben met broodpredikers en zij zoeken de eer van mensen op maar dat is niet hoe het werkt, want Johannes zegt dit:

Johannes 5:41

"Eer van mensen behoef Ik niet"

Jouw identiteit bepaald jouw toekomst! Jouw afkomst bepaald de erfenis dat op jou wacht.

Klik hier om te Tweeten
>