Pastor Sheldon Emry was een man die zowel bewonderd als gehaat werd.

Als een leider in de strijd voor de waarheid, zorgde hij ervoor dat mensen voor zichzelf gingen denken door vragen op te werpen die om een antwoord vroegen; vragen die mensen vaak negeerden of over het hoofd zagen. In zijn preken beantwoordde hij die vragen op een unieke manier, gebruik makend van logica en gezond verstand. Hij had de vooruitziende blik en de moed om te handelen naar de waarheden die hij had ontdekt in het aangezicht van blinde overheersende traditie. Hij ging veel verder dan wat de meeste predikanten van zijn tijd durfden te doen. Als gevolg daarvan inspireerde hij een nieuwe generatie van patriot christelijke pastors om in dezelfde geest van zijn bediening door te gaan, om de strijd voor de waarheid te strijden.

In 1967 begon Pastor Emry zijn christelijke bediening met een focus op een zeer belangrijke onderdrukte geschiedenis – de ware identiteit van Gods uitverkoren volk: de Angelsaksische, Keltische en verwante volken (de christelijke naties). Hij beperkte zijn zoektocht naar de waarheid echter niet tot dit gebied alleen.

Pastor Emry behandelde ook andere moeilijke onderwerpen: zoals economie, de “onsterfelijke ziel”, de “opname”, gezondheid en voeding, de “bovennatuurlijke Satan”, en de huidige gebeurtenissen, geïnterpreteerd in het licht van de Bijbel. In alle gevallen had hij een talent voor het presenteren van de andere kant van de zaak, die verborgen of onderdrukt was gebleven. Zelfs in de laatste jaren van zijn bediening, ontdekte en onthulde hij in zijn nieuwsbrief verschillende oplichtingspraktijken en zwendel gericht tegen de Patriot Christelijke beweging.

In april 1978, na verscheidene maanden van zorgvuldige studie, hield Pastor Emry zijn acht opgenomen preken waarin hij de ware betekenis onthulde van de woorden “duivel” en “Satan,” zoals gebruikt in de Schrift. Hij zei later dat hij op het moment dat hij besloot zich over dit onderwerp uit te spreken, niet zeker was hoe zijn publiek deze schijnbaar nieuwe en radicale informatie zou ontvangen. Echter, bijna de gehele plaatselijke gemeente, evenals de meeste mensen op zijn bandbediening, konden onmiddellijk de waarheid zien in wat hij zei.

En toch, in sommige kringen van de Patriot Christelijke beweging, ontploften de acht preken van dominee Emry als een bom! Er waren er die de “geen bovennatuurlijke Satan” verklaring gewoon niet wilden accepteren, zelfs niet in het aangezicht van de feiten. Pastoor Emry’s meest luidruchtige tegenstanders van deze Geef de Duivel zijn verdiende loon preken, waren meestal gelovigen in die doctrine die bekend staat als “Seedline”.

Bestandstype: pdf
Categorieën: Sheldon Emry
Author: Sheldon Emry

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>