Van alle leerstellingen van de georganiseerde kerken is de leer van de verlossing de meest gehoorde. Het wordt onderwezen vanuit veel verschillende hoeken, maar is altijd het centrale thema waaromheen het doctrinaire systeem van een kerk systeem is opgebouwd. Dit onderwerp heeft betrekking op alle kerkgenootschappen – zowel heidense als christelijke – aangezien “verlossing” het thema is van alle kerken.

Ja, de heidense kerken hebben ook hun versie van “verlossing”. Het grote belang van dit boek draait om de vraag die zich waarschijnlijk in uw gedachten vormt terwijl u dit leest – namelijk: “Wat is het verschil tussen een christelijke verlossing en een heidense verlossing?” De tragedie is dat de meerderheid van de belijdende Christenen, vandaag de dag, nog nooit zelfs maar de mogelijkheid van verschillende “verlossingen” hebben overwogen.

Aangezien de Bijbel slechts over ÉÉN Jezus vertelt, de Verlosser van Israël … en slechts ÉÉN verlossing … dan volgt daaruit dat alle andere “verlossers” en “verlossingen” vervalsingen zijn. We moeten dan ook niet verbaasd zijn dat de andere “redders” tot op zekere hoogte op Jezus lijken. De uitdaging is dus om onderscheid te maken tussen de echte en de vele vervalsingen, en helaas lijkt het erop dat de kerken van de laatste eeuwen ons meer vervalsingen hebben gegeven dan de echte.

Omdat verlossing een fundamentele doctrine is, is een juist begrip ervan essentieel voor het begrijpen van andere doctrines van de Schrift. Als je deze grondsteen niet juist legt, zal het hele bouwwerk gebrekkig zijn.

Bestandstype: pdf
Categorieën: Ben Williams
Author: Ben Williams

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>