In de loop van ons leven krijgen we mogelijkheden die het verbranden van struiken, aanduidingen of gebaren posten, die ons leiden naar de wegen van God.  De maatregelen die we nemen als die kansen zich voordoen, zijn van fundamenteel belang voor onze rol en onze positie in de eeuwigheid.  Het materiaal dat in dit boek wordt gepresenteerd, is een van die mogelijkheden, het is in feite meer dan één kans, het zijn er meerdere.

Om te beginnen is dit boek het hoogtepunt van de frustratie van één man met de grenzen van de orthodoxe religie.  Vrijwel iedereen die naar de waarheid van de Bijbel komt doet dit via de kerken.  Zondag school, Schriftuur Unie, jeugdkampen en broederschap zijn allemaal onderdeel van een proces dat het directe hetzelfde is van kleuterscholen in termen van het opleiden van onze geest.  Maar als we verder gaan ontwikkelen, moeten we de basisschool betreden.  Hier zullen we beginnen om verder te gaan dan de eenvoudige concepten van  “zachte Jezus, zachtmoedig en lief” en we zullen beginnen met het vormen van een beeld van de Bijbel als een uniform geheel.  Zoals het beeld in ons verstand vormt, worden de beperkingen van de orthodoxe religie een belemmering voor het bevorderen van onze opleiding.  Op dit punt breken we, ofwel weg in schijnbaar onbekende wateren, of we besluiten dat het te moeilijk en te ingewikkeld is en zich vestigen op een status quo in de kerk.  Dit boek is goed geschikt voor diegenen die dit punt van besluit hebben bereikt.  Het biedt een gestructureerde manier waarmee u kunt controleren of er goede gronden zijn voor het overwegen van de kerken, dat die een beperkt en blind zicht op de Bijbel hebben.

Als u de tijd neemt om alles wat in dit boek staat, nagaat, maakt u gebruik van een andere gelegenheid.  We onderwijzen onze geest  met het Woord van God samen te werken.  Op dezelfde manier dat we niet kunnen leren rekenen door alleen te lezen wat iemand in een tekstboek heeft geschreven, kunnen we onze geest niet onderwijzen door te lezen wat iemand anders heeft geschreven.  Uiteindelijk moeten we zelf wat werk doen om te oefenen en vakkundig te worden met de nieuwe kennis.  Het nagaan van de verwijzingen in dit boek [en de context waarin ze verschijnen] is het exact hetzelfde van het leren van vermenigvuldigings tabellen en het werken door de oefeningen in elk hoofdstuk van een wiskunde boek.  Het zal een nuttige basis vormen voor verder onderwijs.

Bestandstype: pdf
Categorieën: Arnold Kennedy
Tags: arnold kennedy

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>