__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

De Bijbel

De Bijbel verhaald de geschiedenis van slecht één schepping, die van het Adamitisch - Hebreeuws - Israëlitisch - Kaukasische ras. De Bijbel maakt alleen zijsprongen naar andere rassen, als dat in de beïnvloedingsfeer of het in aanraking is gekomen met het Adamitisch ras. Bedenk wel: dat het Adamitische Ras door God naar Zijn Beeld en Gelijkenis is geschapen, dit wordt niet van de andere rassen verteld.

Geschiedenis


Israël & de Bijbel

Ze worden wel genoemd “het volk van het Boek”, maar omgekeerd is ook de Bijbel “het Boek van het volk”. De openbaring van de Bijbel is meegedeeld aan Israël. De Bijbel is geschreven door Israëlieten en voor Israëlieten.

Bijbelboek voor één ras!

Bijbelboek voor één ras!

De Bijbelboek kan niet door jan en man worden uitgelegd. De Bijbel is door en voor Israëlieten geschreven. Dit betekend dat zij in staat zijn de Bijbel te ontcijferen. De rest gebruikt het als een accordion waarop alle liedjes bespeeld kunnen worden.

Geschiedenis van de Bijbel

Geschiedenis van de Bijbel

De Bijbelboek is niets meer dan een geschiedenis boek dat getuigd over Israël. Het is geen religieuze boek waar je maar een tekst uit kunt halen en overal voor kunt gebruiken.

Bijbelvertalingen

Nieuwe Bijbelvertalingen dienen als doel om het volk op verkeerde benen te zetten. Nieuwe Bijbelvertalingen dienen niet als doel om het gemakkelijker te maken.

Opzettelijke veranderingen in de tekst

Origenes veranderden opzettelijk de Schriften om ze met zijn eigen verwarrende filosofie overeen te laten komen en zodoende heeft hij veel van de verwijderde teksten op zijn geweten die wij nu in de moderne bijbelvertalingen missen. Het was deze Origenes die Hiëronymus (ca. 340-420 A.D.) zwaar heeft beïnvloed, welke laatste de Latijnse Vulgaat heeft vertaald, die tijdens het Concilie van Trent in 1546 tot de officiële bijbel van de Rooms Katholieke kerk werd verheven.

Door wie werden de Schriften veranderd?


Rooms Katholieke Kerk

Rooms Katholieke Kerk

De Rooms Katholieke Kerk veranderde voornamelijk de grondteksten en betekenissen om zo hun kerk te kunnen beschermen.

De joden

De joden

De Joden hebben een groot deel in gehad met het veranderen van vertalingen. Om de Joden passend te houden in de Bijbel werden er hier en daar teksten verwijderd en/of weer veranderd.

De illuminatie

De illuminatie

De Illuminatie hebben samen met de Joden gewerkt, met name de Khazaarse Joden. Zij hebben vooral de betekenissen van belangrijke hoofdstukken veranderd en in verkeerde volgorde gezet waardoor de chronologische volgorde niet meer overeenkwam.

Klik op een menu item hieronder voor meer info!

>