__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Daniël

Op dit moment bevinden wij ons op de laatste grenzen van de Profetieën van de Bijbel en van deze bedeling. Behalve de werkelijke climax van de Eeuwen blijft er betrekkelijk weinig over van alles wat door de Grote Profeten van de Bijbel en door Jezus zelf en Zijn Apostelen voorspelt is. Al de wegen van de Profetie die door de eeuwen heen over bergen en door dalen is gegaan, staat op het punt van de eeuwigheid om bij elkaar te komen. Het ogenblik van de laatste dingen zijn voor ons aangebroken.

Korte inleiding

De Profetieën van het Oude Testament, en vooral die van Daniël heeft een precieze aanduiding gegeven Eerste Komst van Christus. Op soortgelijke wijze waarschuwt het Oude en Nieuwe Testament ons over Zijn Wederkomst.

Nebukadnezar en zijn droom


Het beeld

Het beeld

Het beeld die Nebukadnezar zag in zijn droom was geen letterlijk beeld. Het beeld diende als een soort symbool voor de 4 wereldrijken die zouden komen en weer vernietigd worden.

De steen

De steen die het beeld vernietigde staat voor het Huis van Jakob. Let goed op; als wij spreken over het Huis van Jakob, dan spreken we over het voltallige Israël, de 12 stammen.

Geschiedenis der rijken

Geschiedenis der rijken

De droom van Nebukadnezar omvatte eigenlijk het verloop van al die rijken die zouden komen. Het waren rijken door mensenhanden opgezet.

De vier rijken.

In Daniël wordt heel duidelijk omschreven waarom de rijken nooit voor eeuwig zouden blijven bestaan. Omdat de samenstelling, waaruit al die rijken bestonden, niet pasten konden ze zo omver geworpen worden. Behalve Babylon, werden de overige rijken erna binnen korte tijd weer vernietigd.

Babylon

Daniël heeft aan koning Nebukadnezar meegedeeld dat hij het hoofd was; het goud staat dus symbolisch voor het Babylonische Rijk nadat Nebukadnezar aan het bewind kwam. Voorheen was Babel een van de steden van het oude Assyrische Rijk en deel van de oude beschaving van de Eufraat Vallei.

Medo-Perzië

Kores (Cyrus) de Pers heeft Babel ingenomen, en met de val van de stad is het Babylonische Rijk tot een einde gekomen, en het Medo-Perzische Rijk is begonnen zich uit te breiden tot een wereldrijk. Deze werd groter dan die van Babylon, maar had niet dezelfde kwaliteit, het was zilver en dus minder waard dan goud.

Griekenland

Nadat Alexander het Derde Wereld Rijk gesticht heeft hij zichzelf in Babel gevestigd. Het was merkwaardig dat hij de derde koning was die Babel als hoofdstad nam. Alexander leefde niet lang, hij is jong gestorven als dronkenman. Hij heeft een kort maar briljant leven gehad, welke we hier niet zullen beschrijven; het is niet nodig daar men het uitvoerig in de geschiedenisboeken kan vinden.

Rome

Na de dood van Alexander is zijn koninkrijk verdeeld, maar het is nog een geruime tijd blijven voortbestaan, tot het Romeinse Rijk uiteindelijk op de bouwvallen van het Griekse Rijk verrees. Griekenland werd uiteindelijk een provincie van het Romeinse Rijk en haar geschiedenis is met het Romeinse Rijks samengesmolten, en maakte deel uit van het Byzantijnse of Oostelijk Romeinse Rijk tot de Turken de Stad Constantinopel in het jaar 1453 A.D. veroverden.

Het heden

Op dit moment bevinden wij ons in een tussenclimax waarin alle tekenen en symptomen van al de 4 rijken teruggevonden kunnen worden. Wie de geschiedenis heeft bestudeerd heeft zelf ook ontdekt dat in onze tijdsbestek heel veel zaken zijn die overeen komen met al die vier rijken.

Wist je dat Europa een afspiegeling is van het Babylonische Rijk? Toen het Pausdom opdook en absolute macht heeft gehad voor 1260 jaar, is er veel overgenomen vanuit het Babylonische rijk. Loop eens een katholieke kerk binnen. Als je hun bouw en kunstwerken bestudeerd dan ontdek je al snel dat de afkomst ervan in Babylon teruggevonden kan worden.


Daniël en Openbaring


Voorspelling

Daniël en Openbaring hebben veel gemeen. Allebei voorzeggen dezelfde toekomst.

Overeenkomst

Overeenkomst

De overeenkomsten tussen Daniël en Openbaring is dat zij spreken over dezelfde geschiedenis en toekomst

70ste week van Daniël

70ste week van Daniël

De engel Gabriël heeft in Daniël 9:20-27 gezegd: Zeventig weken (of zeventallen) zijn over uw volk en uw stad bepaald.

De boeken Daniël en Openbaring

Het boek Openbaring is de natuurlijke opvolger van Daniël zoals het Nieuwe Testament het Oude Testament opvolgt. “De een vult de ander aan.”

De toekomst wordt bepaald door de gebeurtenissen van het verleden!


Klik hier om te Tweeten

De zeven tijden...

Die drie-en- een halve tijd is dus 1260 jaar, en “die zeven tijden is 2520 jaar”

Daniël is in bijzonder de profeet van “De tijden der Naties”

Zijn visie strekt over het gehele verloop van de Wereldregering (een term die wij in deze tijd goed kennen, en niet zonder betekenis is) een tijd van de “naties” (of “Gentiles” in het Engels) tot het einde in rampspoedige chaos, en de oprichting van het Messiaanse Koninkrijk op aarde.

Tijdsberekening

Tijdsberekening

In de tijd van Babylon werden de dagen en jaren anders geteld dan tegenwoordig. Je had niet de kalender zoals wij die tegenwoordig kennen.

Straftijd

Straftijd

In het jaar 1917 was de straftijd van Israël voorbij. Omdat wij ons bevinden in een tussen climax zal die uiteindelijk leiden tot de Armageddon.

Nieuw Jeruzalem

Laten wij goed voor ogen houden dat het Nieuwe Jeruzalem niets meer is dan een herstelde koninkrijk. Dus geen stad dat in de wolken of hemel zweeft.

De waarheid omtrent Israël zal zeker het vlees(gevoel) niet bevredigen!

Klik hier om te Tweeten

Daniël was een tijdgenoot van Ezechiël.

Daniël woonde in Babylon terwijl Ezechiël over het Huis van Israël geprofiteerd heeft. Ezechiël was bekend met de wijsheid en werk van Daniël, en heeft door persoonlijke ervaring van hem gesproken.

Toen ik in 2011 in aanraking kwam met de Israël boodschap begonnen al mijn vragen op zijn plek te vallen. Ik kon eindelijk zeggen dat mijn vragen, dat ik had over de Bijbel, waren beantwoord. Voor mij is de Bijbel geen versleutelde boek meer, maar een geschiedenisboek dat gaat over Israël. Ik ga mij daarom inzetten om het volk wakker te schudden en hun ware identiteit te laten zien.

>