__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ec9c1":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ec9c1":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ec9c1":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Bedieningsgaven

Hij [Jezus] heeft ingesteld dat sommige zullen werken als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten anderen als herders en leraars. Deze vijf bedieningen zijn dringent nodig om de heiligen [Israël] toe te rusten voor hun dienstwerk dit tot opbouw van de ekklesia -[Lichaam van Jezus].

De bediening in verval.

Deze zeer belangrijke bediening is in ernstig verval geraakt na de dood van de apostelen.


Een vast patroon


Het Schriftuurlijke raamwerk van de oorspronkelijke Gemeente gedurende de eerste 100 jaar na onze Here Jezus gaat volgens een vast patroon.

Geen wonder dat Hij zo krachtig was, geen wonder dat Hij de machten van de hel kon wederstaan, geen wonder dat ten spijten van al de vervolging, van al de martelaren.

Twee uitzonderlijke bedieningsgaven


De apostel

De apostel

De Here Jezus is de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis. Het Grieks voor apostel is “Apostolis” dat betekent boodschapper en gezondenen. Dus is iedereen in die zin een apostel als hij het bevel des Heren nakomt en uitvoert.

De profeet

De profeet

Wij gaan nu kijken naar de tweede bedienging, die van een PROFEET. Ik moet u zeggen, deze bediening is wonderlijk, aangrijpend en heerlijk. Wij moeten de Heilige Israëls niet beperken - laat de Here ons de volle capaciteiten ontwikkelen die Hij aan ons heeft belooft. 

Dus als wij op Zijn bevel gaan, zijn wij allemaal gezondenen!

Klik hier om te Tweeten

Bekijk de video hieronder


Bedieningsgaven van de Heilige Geest

In deze video bespreken wij de bedieningsgaven van de Heilige Geest.

Gezag!

Een apostel en profeet, als gezand van God, moet dit gezag van de Heilige Geest in zich hebben.

Streng zijn en liefde.

Een apostel & profeet moeten streng zijn, maar dat hij terzelfder tijd de liefde van God uitstralen. Er zijn een paar prachtige dingen waar wij op moeten letten, het zal jammer zijn als er geen aandacht aan wordt geschonken. Wij hebben gezien dat hij in de gemeente is aangesteld.

Overige bediengsgaven


Evangelist

Evangelist

Nu kijken wij naar de derde bediening, namelijk die van Evangelist. Wij moeten nu niet gaan denken aan een soort technische orde of zo.

De Herder

De Herder

Een van de minst genoemde woorden in het Nieuwe Testament is het ambt van “Herder” hij is wel bekend als pastoor enz. Ondanks dat dit een belangrijke bediening is. Laten wij een paar Schriftgedeelte onderzoeken.

Leraar

Leraar

Er zijn mannen door God opgewekt, die speciale gaven ontvangen om Gods Woord aan anderen te leren. Het is alsof God aan zo'n persoon een inzicht geeft door de Heilige Geest.

Een bediening wordt niet toegewezen door kerken, maar door God zelf, via de Heilige Geest.

Klik hier om te Tweeten
>