De Val en Opkomst

De val en Opkomst van Abrahams Verwanten bevat nooit eerder getoonde informatie over de geschiedenis van ons volk. Wat in deze studie wordt getoond kan voor velen als een schok worden ervaren.

In het boek Rechters (hoofdstuk 6) geeft God de Israëlieten een geschiedenisles voordat Hij onze Israëlitische voorouders uit hun gebonden tijd verlost. Het leek er toen al op dat zij hun identiteit vergaten. De Christelijke Identiteit 'geest' is een Elia werk dat ernaar streeft om ons volk te leren weten wie zij zijn, wie hen in slavernij bracht en wie hen daaruit zal verlossen.

Inleiding

Er lijkt altijd wel iets te zijn om over te schrijven, hoewel ik nooit van te voren weet wat het zal zijn. God vindt altijd wel iets en altijd is het onderwerp stof tot nadenken. De volgende onderwerpen zouden onze hele natie aan het denken moeten zetten. Natuurlijk hebben de “gedachten-vormers” (media, kerken, scholen) hun

Meer Lezen
Inleiding

De ondergang van Keltisch India

Nactna was toen een blanke natie. Zo ook zijn westelijke buur Parthië (Noord Iran en Turkmenistan vandaag) en zijn zuidelijke buur Gedrosia (Pakistan vandaag). Ten oosten van Gedrosia lag Arisch (of blank) India. In India was tegen 1000 v. Chr. het huwelijk tussen blanke Ariërs en zwarte Dravidiërs wijd verspreid. Deze multiculturele ijver begon de

Meer Lezen
De ondergang van Keltisch India

De terugkeer van Abrahams bloedverwanten, maar onder Gilgallisch bestuur

Koning Asoka verwoestte (vernietigde) zijn land en zijn volk door te doen wat zijn Israëlitische verwanten in Gilgal deden … de inzettingen der koningen te bewandelen. Asoka’s wens was om zoveel mogelijk ondergeschikten te hebben als hij kon verzamelen; geloof of kleur maakte geen verschil. Waarom zou je je beperken tot rasverwanten als je ook

Meer Lezen
De terugkeer van Abrahams bloedverwanten, maar onder Gilgallisch bestuur

De slechtheid van Gilgal

God zegt dat al onze slechtheid voortkomt uit Gilgal. Hosea 9:15. Slechts weinigen pikken dit vers op. Met goede reden, het zou te verontrustend zijn. Wat gebeurde er in Gilgal? Wel, Saul werd in Gilgal tot koning gekroond, waarmee de monarchale lijn begon waar alle mensen van Israël zich in verheugden, 1 Samuël 1:15. Maar

Meer Lezen
De slechtheid van Gilgal

Terug naar de basis

Zoals de Oosterse takken van de Proto-Kelten zo’n 4000 jaar geleden, waren de Westerse takken van de Indo-Europeanen sinds de Middeleeuwen klaar om hun keizerrijken op te bouwen. In plaats van heidens te zijn, zouden zij dit doen in de naam van Jezus Christus Hoewel zij het Woord van God hadden, weigerden zij het helaas

Meer Lezen
Terug naar de basis

De val van Keltisch Midden-Azië

Lang voordat de Romeinen en Grieken hun rijken stichtten en toen de wieg van de westerse beschaving in Mesopotamië aan het afbrokkelen was, migreerden blanken (wier kleding bijna Keltisch leek) en vestigden zich op uitgestrekte stukken land in Centraal Azië en het Aziatische subcontinent. Hun nederzettingen bloeiden op het moment dat Abraham vluchtte voor het

Meer Lezen
De val van Keltisch Midden-Azië

Het lot van het Chinees-Keltische overblijfsel

Wat dan met Parthië, Bactrië, Gedrosië? Asoka’s universele verzoening was zeer succesvol in al deze rijken. De blanken van deze landen verloochenden wat zij nog over hadden van Gods wetten om heilig te zijn (Heilig=Saksisch voor apartheid of afgescheiden). En zo gebruikte God de heidenen om degenen die in opstand kwamen tegen Zijn wetten af

Meer Lezen
Het lot van het Chinees-Keltische overblijfsel

Het volk van Dale, de Kalash

De Tokharians slonken in aantal door de vele voortdurende aanvallen. Nu waren zij verdreven naar een groep verafgelegen dalen, diep in de Hindoeïstische Cush, om door de wereld te worden vergeten. Deze Tokharen werden bekend als “die van beneden in de dalen”, in hun eigen taal is de titel “Kalashe”. De Kalasj, die nu nog

Meer Lezen
Het volk van Dale, de Kalash

Verbindingen door middel van de Tong

De vergeten blanke stam, de Kalashe, spreken tot op de dag van vandaag een Indo-Europese taal. Enkele Kalashe woorden: Lutch-Light, dada-dad, tchatshade, uk-water (als in `Ach in oude Duitse stad Salz-ach-zout water), Mai-my, Arman Shah-almachtige heerser als in Sjah van Iran, Zar als in Nebukadnez-zar, Cae-sar, Kay-ser, Kie-ser of in het Hebreeuws ‘Sar’ , Aram

Meer Lezen
Verbindingen door middel van de Tong

Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen

De Oostelijke Proto-Keltische (Abraham’s verwanten) rijken of Rijken vielen, niet omdat de niet-blanken zo machtig waren, maar eerder omdat de blanken dwazen waren. Zij vertrouwden op hun eigen verstand. Omdat zij Gods wetten niet kenden, hadden zij geen idee hoe te overleven in een wereld waar andere rassen hun “goden” gehoorzaamden. Omdat zij dachten dat

Meer Lezen
Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen

Hoe weten we wanneer een verlosser komt?

Ezechiël 34:2 “Mensenkind, profeteer tegen de herders (kerkmensen) van Israël, profeteer, en zeg tot hen: Zo zegt de Here God tot de herders: Wee de herders van Israël, die zich voeden! Moeten de herders de kudden niet voeden?” (Let op, het zegt niet prediken tegen SOMMIGE kerkmensen, het rekent de hele partij als slecht) “Gij

Meer Lezen
Hoe weten we wanneer een verlosser komt?

De puddingtest

We hebben gezien hoe goed het had kunnen zijn, maar hoe bitter het allemaal is uitgevallen. Het bewijs van de pudding is zijn bittere smaak, onze geschiedenis is er een van veel geseling geweest. Laten we eens kijken naar de ingrediënten van de pudding. Efraïm vertegenwoordigde het Noordelijke Koninkrijk, een Jozef type, dit was er

Meer Lezen
De puddingtest

Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?

Kunnen de woorden, “Vaders”, “Abraham”, “Izaäk”, “Jakob”, en “Israël” in het Nieuwe Testament vergeestelijkt worden? Gebaseerd op het gelijknamige boekje van Arnold Kennedy en met toestemming bewerkt voor “The Fall and Rise of Abraham’s Kin” door Adam de Witt. Mijn verontschuldigingen aan Arnold Kennedy mochten bewerkte delen hem onwelgevallig zijn, hoewel alle zorgvuldigheid in acht

Meer Lezen
Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?

Aan wie overvloeit de genade?

Te veel mensen denken dat de “genade” die ons gegeven is ons toestaat “vrij te komen van verbetering”. Genade betekent, net als barmhartigheid, vriendelijkheid. Het is een daad van liefde. Maar de Bijbel wijst erop dat wie zijn kind niet corrigeert, zijn kind haat. Paulus vraagt: Nu wij onder de genade (vriendelijkheid) zijn, mag de

Meer Lezen
Aan wie overvloeit de genade?
>