Wat omvat de leer van de verlossing?

Vele doctrines zijn de wereld overgegaan en vele kerkelijke doctrines worden nog steeds in stand gehouden terwijl de werkelijkheid geheel anders is. Al eerder schreef ik een stuk over surrealisme. Surrealisme is een realiteit wat mensen worden voorgeschoteld en men is overtuigd van die realiteit omdat men hier in leeft. Toen ik gisteren het boek over de leer van de verlossing klaar had vertaald, ging er veel door me heen. Wij zijn in al die eeuwen belazerd door zowel kerken maar ook onze overheid.

Wij worden overdonderd door films waarin geesten en demonen voorkomen. En dit is de realiteit geworden voor mensen waarin zij leven, dat is wat surrealiteit doet met mensen die geen onderzoek verrichten.

Het boek legt uit waarom de leer der verlossing, wat door kerken al eeuwen en eeuwen wordt verkondigd, gebaseerd is op valse doctrines. Kerken hebben het volk belazerd met een realiteit wat helemaal niet bestaat dan behalve in films. Dit boek, die ik ook nu net heb geplaatst op de website, zal laten zien in wat voor werkelijkheid wij altijd hebben geleefd. Wij werden geleefd door Staat en Kerk. Daarom is het belangrijk om de schellen van onze ogen te verwijderen en dat kan alleen door goed onderzoek te doen in de Bijbel.

Hel en verdoemenis

Terwijl de kerken ons leerden over hel, verdoemenis en een hemel, heeft ons volk niets anders gedaan dan kerkelijke wetten op te volgen. De wetten die de kerken voorschotelen zijn niet de wetten van God. Uit angst ging men naar de kerk omdat niemand naar de hel wilde. Leuk is dat dat je altijd bang bent gemaakt met iets wat in feite niet bestaat.

Terwijl kerken beweren dat onze ziel gered moet worden leert de Bijbel heel iets anders. Het gaat om een fysiek volk dat Israël heet. En dit volk is in het nu en niet in een vaag hiernamaals. Toen Israël vele malen werd gered? Was dit in een hiernamaals of speelde dit af op aarde? Als die verlossing op aarde afspeelt, waarom zou God plotseling zijn plannen wijzigen en Israël nu pas in een hiernamaals gaan redden?

Dat wij op aarde te maken hebben met duistere machten is een feit, en nee; het zijn geen bovennatuurlijke machten. Het zijn namelijk de joden waarover ook de Bijbel spreekt. Zij hebben deze wereld in handen en zij zijn de duistere machten. Duistere Machten betekend gewoon in onze taal: Corrupte Machten. Wij moeten leren om niet meer zweverig te gaan denken. Kerken hebben ons volk blind en slap gemaakt. Zij leerden ons volk de verkeerde dingen. Zij leerden ons volk om onze overheid te gehoorzamen i.p.v. onze God te gehoorzamen. En met de hel en verdoemenis leer wisten kerken velen te misleiden en bang te houden.

De hel, verdoemenis en hemelleer heeft ervoor gezorgd dat mensen onderdrukt werden. En daar zijn kerken altijd goed in geweest. Er is geen hel, er is geen duivel in engelvorm, er is geen hemelachtige plaats waar je naartoe gaat. Want wat zei Jezus tegen Zijn discipelen? "Waar Ik heen ga kunt gij niet komen". Waarom zou Jezus zoiets zeggen?

Je ziel naar een één of vage hiernamaals?

Kerken zijn goed in het verkondigen van new age verhalen waarin de ziel centraal staat van de mens. Maar in de eerste plaats betekend ziel gewoon een wezen. Ook dieren hebben een ziel en toch zeggen kerken over dieren dat zij niet naar een hemel gaan. Dus, hier is gewoon iets anders aan de hand.

In de Bijbel wordt er duidelijk verwezen naar ons bloed wat de ziel wordt genoemd. Dit betekend dat het een fysiek en tastbaar iets is en geen vage geest. Het is een heidense geloof dat mensen beweren naar een hemel of naar een hel te gaan wanneer ze sterven en Israël moet zich van verre houden van dit soort vage bijgeloof.

Weest nuchter in alle dingen!

De Bijbel leert ons tevens om nuchter te blijven in alle dingen. Deze waarschuwing werd niet voor niets gegeven. In die tijd was het al zo dat het heidense geloof steeds meer zijn intrede nam in het christelijk geloof. De apostelen hebben niets anders gedaan dan te waarschuwen, te waarschuwen en nog eens waarschuwen. Maar onze kerkleiders van tegenwoordig waarschuwen ons voor de verkeerde dingen, zij waarschuwen ons voor heidense bijgeloof die de kerken als waarheid hebben aangenomen.

Weest daarom altijd nuchter in alle dingen en zie of het uit de Geest van God komt. Dit gaat niet om een bovennatuurlijke geest. Het gaat om kennis en wijsheid van God. Dus als je dit letterlijk vertaald lees je dit: "Zie of alle dingen uit de wijsheid en kennis van God is." Je ziet dus dat het helemaal niet gaat om een één of vage geest. 

Helaas zijn vele begrippen in de Bijbel opzettelijk verkeerd vertaald en daarin moeten wij juist goed onderzoek gaan doen. Mocht je vragen hebben, nadat je de studie over leer van de redding hebt gelezen, kun je altijd contact met ons opnemen.

>