Is de duivel en "Lucifer" van de kerken een hoax?

Dit boek is een belangrijke vraagstuk op een eeuwenoude doctrine. Op de TV zien we heel veel films over bovennatuurlijke krachten, demonen en hel. Maar dat niet alleen. Ook kerken en vele Israëlgroepen zijn nog steeds in de veronderstelling dat er een bovennatuurlijke demon of duivel is. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk?

De Bijbel laat op alle plaatsen zien dat het hart van mensen duister is. Er is geen duistere plek op aarde dan de harten van mensen. Het idee dat een duivel mensen zou verleiden is een heidense geloof en is niet in overeenstemming met de Bijbel. Ik weet wat mensen gelijk zullen zeggen: "Ja maar Jezus dreef toch duivelen uit? Hoe zit het dan met de varkens die van de rots vielen?". Om hierop een eenvoudig antwoord te geven: "De Bijbel is vanaf begin tot het einde een symbolische boek. Het is een boek wat schrijft in beeldspraak. Dit betekend dat je niet alles fysiek moet opvatten".

Ondertussen zijn we twee boeken aan het vertalen over 'De Doctrine van Eeuwige Redding'. In de algemene christelijke kerk leren we dat we naar een hel gaan wanneer wij ons niet zullen bekeren. Dit boek sluit mooi aan op het boek over de duivel en lucifer. Vele begrippen in de Bijbel zijn verloren gegaan waardoor vele woorden in de Bijbel niet meer begrepen worden. Het heidense geloof heeft steeds meer ingang gekregen binnen kerken. Dit is geen zaak dat van de laatste paar eeuwen is. De doctrine over Satan en Duivel is een eeuwen en eeuwenoude leugen wat mensen altijd in hun greep hebben gehouden.

De Roomse Katholieke kerk wist met deze doctrine hun kerk elke keer weer te vullen omdat mensen uit angst naar de kerk gingen. De joden gebruikten deze doctrine om het nageslacht van Jakob te onderdrukken. Ons volk wordt al eeuwen bang gemaakt voor iets wat in feite niet bestaat. Ook Israëlgroepen zijn hierin mee gegaan. Dus je ziet gewoon dat zelfs Israëlgroepen niet geheel los zijn gekomen van kerkelijke en joodse doctrines.

Een doctrine wat door wordt gegeven.

Dit is precies wat ik al aanhaalde over misleiding. Het is niet iets wat van de laatste tijd is. Een doctrine wordt doorgegeven van geslacht op geslacht. En als een bepaalde doctrine elke keer weer wordt doorgegeven zal ook elk nageslacht deze doctrine extra opdikken.

Wat heel duidelijk is, is dat op deze wijze de misleiding gemakkelijk wordt doorgegeven. Uiteindelijk creëer je een volgzame nageslacht dat joodse en kerkelijke doctrines aanhangen. Er is een verkeerde kennis opgebouwd over een bovennatuurlijke wereld. Met name de laatste jaren zie je steeds meer films over bovennatuurlijke krachten. Maar als je de Bijbel mag geloven moet je het kwade nooit in de meerderheid volgen. En dat doet het heidense geloof wel. Dus, als kerken en zelfs Israëlgroepen deze doctrine massaal aanhangen moet je toch vraagtekens gaan zetten bij hun overtuiging. God doet niet mee aan populaire doctrines en daarmee zou het duidelijk moeten zijn dat er iets niet klopt aan dat Satan en Duivel verhaal.

Begrippen en geen persoonlijkheden

Wat wij allen maar nooit hebben begrepen is dat de Bijbel in begrippen spreekt. Woorden zoals "Satan" of "Duivel" zijn geen persoonlijkheden maar gewoon begrippen. Vergeet niet dat onze huidige Bijbelvertaling ook weer de zoveelste vertaling is van de zovele Bijbelvertalingen. En wat bekend is dat joden vaak en opzettelijk dingen verkeerd hebben vertaald om ons te misleiden.

Indien wij spreken over "Duivel" of "Satan", dan spreken wij over begrippen. Duivel betekend tegenstander en satan betekend vijand. In dit geval had Israël vele vijanden en tegenstanders. Zelfs God veranderde regelmatig in een tegenstander jegens Israël om hun ongehoorzaamheid. Andere volkeren werden als vijanden tegen Israël opgezet om Israël te tuchtigen. Het gaat hier dus niet om bovennatuurlijke wezens maar gewoon om bepaalde personen te omschrijven in hun functie.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, dan is een berichtje altijd welkom! Maak gebruik van de contact pagina of stuur een bericht naar info@ekklesia-evangeliegroep.nl.

>