De misleiding als waarheid

Wij leven in een wereld waarin de misleiding de overhand heeft gekregen over ons volk. De TV, kranten, scholen en zelfs de herschreven geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat ons volk de misleiding als waarheid hebben aanvaard. Maar hoe werkt misleiding? Daarom gaan we naar een bijzondere Bijbeltekst en die zegt het volgende:

Colossenzen 2:4 "Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide."

Als eerste gaan we kijken wat de woorden "drogredenen" precies betekend:

1) overredingskunst, aannemelijke bewijsvoering

Het moge duidelijk zijn dat drogredenen te maken heeft om iets aannemelijk te maken. Wat maakt de misleiding voor de mensen dan zo aannemelijk? Heel simpel; een aangepaste waarheid. Vergeet niet dat wij in een wereld waarin alleen rekening wordt gehouden met de gevoelens van mensen en daar heeft de waarheid zeker geen plaats. Zolang de waarheid mensen kwetst zal deze nooit geen plaats krijgen.

En het is niet vreemd dat God mensen een leugen stuurt indien zij blijven volharden in de misleiding. Want dit lezen we in de volgende vers:

1 Koningen 22:22-23 "Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het. Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u besloten."

Ik ga nu niet zo zeer in op het woord "Geest", daarop komen we later terug. Het moge duidelijk zijn dat God mensen opzettelijk laat misleiden. Maar God doet dit niet zomaar. Hij doet dit als mensen stijfkoppig blijven en de harde waarheid maar blijven verwerpen. Ook Paulus waarschuwde Timotheüs voor mensen die hun oren lenen aan de misleiding.

2 Timotheüs 4:3 "Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen"

Je leest duidelijk dat Paulus hier waarschuwt voor mensen die leraren bijeen zullen zoeken die hun oren zullen strelen en dat zien we ook weer terug in kerken. Mensen lenen liever hun oor uit aan de misleiding dan aan de waarheid. Helaas is de realiteit zo hard dat, wanneer degenen die wel met de zuivere waarheid komen, als ketters worden verdreven. Dit is mij meerdere malen overkomen.

Hoe ontstaat misleiding?

Om het ontstaan van de misleiding goed te kunnen begrijpen gaan wij in enkele punten opsommen hoe misleiding precies werkt. Om de werking van de misleiding goed te kunnen begrijpen moeten wij rekening houden met het feit dat deze zeer complex is.

  • De misleiding komt nooit met een 100% leugen.
  • De misleiding werkt vooral op het gevoel. Want deze houdt rekening met het gevoel.
  • De misleiding maakt misbruik van de waarheid.
  • Misleiding zoekt de zwakke plekken op bij mensen.
  • Misleiding werkt altijd op de massa

Punt 1 is dat misleiding nooit met een 100% leugen komt. Dit betekend dat de misleiding altijd met een waarheid komt(punt 2) waarvan 1 procent gebaseerd is op een leugen. Indien je valt voor de eerste waarheid, waarvan 1 procent leugen is, zul je ook vallen voor een waarheid waarvan 2 procent leugen bevat. Omdat misleiding bouwt op een vorige leugen worden mensen binnen no time gehersenspoeld en dat is precies het doel van de misleiding. Indien je bent gevallen voor een waarheid waarvan 2 procent leugen bevat, dan zul je ook vallen voor een waarheid waarvan 3 procent leugen bevat. Naarmate je steeds weer valt voor een waarheid waarin de leugen steeds meer toeneemt, blijft er uiteindelijk van de  waarheid niets meer over.

Wat ook belangrijk is, is dat wij goed beseffen dat de misleiding gebruik maakt van ons gevoel(punt 2). De misleiding is zodanig dat deze rekening houdt met onze gevoelens. Waar de waarheid geen rekening houdt met ons gevoel, daar houdt de misleiding weer rekening met het gevoel. Misleiding zorgt voor een lekker gevoel en zo is deze gemakkelijker te aanvaarden dan de waarheid.

En dan komen we bij punt 3. Zoals geld misbruikt kan worden, zo kan ook de waarheid worden misbruikt. Dit is precies wat misleiding doet. Misleiding vermengt de waarheid met de leugen en zo ontstaat er verwarring. Om de verwarring te bedaren komt de misleiding met een aangepaste waarheid. Uiteindelijk blijft er niets over van de gehele waarheid.

Misleiding zoekt vooral onze zwakste plekken op(punt 4). Wanneer je op je kwetsbaarste moment bent loert de misleiding altijd om de hoek. Juist dan moet je oppassen dat je niet valt voor deze, goede voelende, misleiding valt. Zoals we al eerder aanhaalden hierboven is de misleiding altijd bezig met het gevoel van mensen. Dit is waarom misleiding voor de massa heel moeilijk valt te onderscheiden van de waarheid.

Misleiding werkt altijd op de massa(punt 5). Massa psychose is de beste middel om het volk te misleiden. Omdat de massa leeft op hun gevoel heeft misleiding een betere doorgang onder het volk. Misleiding verwarmt het volk en geeft comfort. De waarheid geeft geen comfort omdat deze gebaseerd is op zuiverheid.

Hoe zorg je ervoor dat je niet meer misleidt wordt?

Het antwoord is niet bevredigend omdat het niet gemakkelijk zal zijn. In de eerste plaats moet je leren om je gevoel los te laten. Leer in plaats van op je gevoel af te gaan, je verstand boven je gevoel te zetten.

God leert ons dat de waarheid niet in het gevoel komt maar in ons verstand. God zegt immers niet voor niets dat ons denken moet veranderen. Het denken moet veranderen. De Bijbel leert ons dat Jezus het verstand van de Emausgangers opende. Het verstand is de vijand van het gevoel. Kennis komt altijd door het verstand en niet door ons gevoel.

Het is een trainingskwestie en het kost tijd om te wennen aan het idee dat wij ons verstand voorop moeten zetten. Mocht je toch nog vragen hebben, stuur ons gerust een bericht.

>