De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith joden


Door: Sjouke van der naalt

Een reactie van de vertaler

Voor veel mensen zal deze diepgaande studie zeer onsmakelijk zijn. Deze studie haalt in feite de geschiedenis van de Joden naar voren. Ons wordt geleerd dat de joden het volk van God zijn. Maar wie de Bijbel goed kent weet dat God niets met gemixte volkeren heeft.

In deze studie wordt aangetoond hoe en waarom de joden bekend staan als een gemixte volk. Joden, in verschillende soorten en gradaties zijn totaal geen afstammeling van Jakob. Als wij spreken over Joden, dan gaan mensen ervan uit dat het maar om één soort jood gaat. Het tegendeel is waar. Joden zijn voortgekomen uit Aziatische, Celtische en Mongoolse rassen. Hoewel zij voor een deel keltisch bloed in zich hebben betekend het nog niet dat zij aanspraak kunnen maken op de erfenis wat aan Jakob en zijn nageslacht is beloofd. Want een bastaard(1b, gemengde bevolking) zal niet komen in de gemeente des Heren, zelfs niet in zijn tiende geslacht (Deuteronomium 23:2).

Helaas worden wij misleidt, niet alleen door onze regeringsleiders, maar ook door onze kerkleiders. Zij vertellen ons dat wij de Jood lief moeten hebben. In de eerste plaats is Jood geen ras, maar een godsdienst. In de tweede plaats moeten wij rekening houden dat wie zich al eeuwen lang jood noemen, vaak van vermengde afkomst zijn. Is het je wel eens opgevallen, wanneer je in het Joodse grondgebied komt, dat het uiterlijk van joden een getinte huidskleur heeft? Precies ja! Zet een kindjood maar naast een Turk en je ziet veel overeenkomsten. Hoe zou God een gemixte ras verkiezen terwijl Zijn wetten duidelijk zijn over rassenvermenging?

In deze studie gaan wij in op de geschiedenis van Asjkenaziem en Sefardiem joden. De geschiedenis van Asjkenaziem en Sefardiem joden omvat veel meer dan ons wordt geleerd. Onze tegenwoordige geschiedenisboeken zijn herschreven door dezelfde joodse overheersers. Zij bepalen tot op de dag van vandaag wat het Westen wel mag weten en wat zij niet mogen weten. In schoolboeken vindt je enkel een verdraaide geschiedenis dat noch kant, nog wal raakt. Maar omdat wij een goedgelovig volk zijn(daarom worden Israëlieten ook vergeleken met schapen), gaan we ervan uit dat scholen niet willen dat wij worden misleidt. Ons vertrouwen in het schoolsysteem is veel groter dan in onze God van onze voorvaderen.

Wat wij tegenwoordig leren is niets meer dan misleiding dat onze gedachtegoed moet hersenspoelen.Wat heel duidelijk naar voren komt in deze studie is dat Gog en Magog NIET Rusland is! Maar dat dit juist verwijst naar Asjkenaziem en Sefardiem joden. De macht van Asjkenaziem en Sefardiem joden zijn zo machtig en alomvattend waardoor wij niet meer de zicht hebben op hun geschiedenis. Vele feiten vanuit de geschiedenis zijn verdraait.

Niet de Anglo Saksische volkeren waren slavendrijvers

Hoewel wij tegenwoordig leren dat blanke natiën de slavendrijvers waren, laat de werkelijkheid van de geschiedenis heel iets anders zien. Als wij de geschiedenis van de anglo keltische volkeren onderzoeken dan zien wij dat dit vredelievende, Godvrezende mensen waren die bekend stonden als voortrekkers. Waarom staan anglo saksische volkeren bekend als voortrekkers? Heel simpel! Omdat zij telkens werden verdreven. Door wie werden zij verdreven? Jawel, door Asjkenaziem en Sefardiem joden.

Hoe denk je dat Amerika is gesticht? Door wie denk je dat de oorlog tegen de blanke boeren in Zuid Afrika is gestart? Door wie denk je dat de Tweede Wereldoorlog is gestart? Alle feiten op een rij laat zien dat niet Duitsland oorlogszuchtig waren maar juist de Asjkenaziem en Sefardiem joden. Je ziet het in Hollywood ook weer terug. Als je onderzoek doet ontdek je door wie de filmindustrie wordt geleid. Jawel, door de Asjkenaziem en Sefardiem joden.

Wij zijn gewend geraakt om films te kijken als vertier en tijdverdrijf. Maar in feite zit je naar een stukje manipulatie te kijken. Films zorgen ervoor dat men went aan het idee dat onnodig geweld normaal is. Ik zeg niet dat geweld fout is. Want geweld onder Israël is er altijd al geweest, vooral als het gaat om zelfverdediging. Kerken leren dat je jezelf dood moet laten slaan omdat de Bijbel dit zegt. Helaas zijn deze kerken helemaal uitgehold en worden zij ook geleid door Asjkenaziem en Sefardiem joden, zonder het te beseffen. Want alle kerken vallen onder een bepaalde organisatie, gewild of ongewild en deze organisatie behoord toe tot Asjkenaziem en Sefardiem joden. Zij bepalen wat goed en fout is qua leerstellingen.

Terugkomend op Hollywood. Joden zijn gek op onnodig geweld. Wat veel mensen ook niet weten is dat er zo nu en dan, tijdens filmopnames, werkelijk doden zijn gevallen. Denk aan bepaalde actiefilms. Of dit tegenwoordig nog zo is, weet ik niet. Maar de geschiedenis, met name in de jaren 60, 70 en 80, laat zien dat er genoeg doden zijn gevallen tijdens filmopnames. Natuurlijk worden deze voorvallen als ongeluk beschouwd en is er nooit echt onderzoek naar gedaan. Dit laat zien dat Asjkenaziem en Sefardiem joden niets liever dan dat er echt bloed wordt gevloeid. Is het jou wel eens opgevallen dat joodse sterren in films als helden worden beschouwd en dat blanken(anglo saksische niet-joden) als slechteriken worden gezien? Dit is allemaal onderdeel van de joodse filmindustrie. Hollywood is de grootste broednest wat betreft corruptie achter de schermen. Sommige Hollywood sterren zijn uit Hollywood gestapt nadat zij bepaalde dingen hebben onthuld, waaronder baby’s die worden geslacht bij rituele bijeenkomsten waarvan het bloed door vele filmsterren weer werden opgedronken. Deze organisatie staat ook wel bekend als Pizzagate. Op internet is er genoeg te vinden over Pizzagate. Ook deze organisaties worden weer door joden geleidt.

Dit is het ware gezicht van joden. Mensen die graag de joden aanhangen worden misleidt. Met name rechtse stemmers zijn totaal misleidt! Je moet namelijk geen kant kiezen want partijschap is verboden volgens de Bijbel! Maar je ziet tegenwoordig zoveel tweestrijd tussen anglo saksisxche broedervolkeren, zonder te beseffen dat zij fysieke broeders zijn van elkaar in bloed en vlees. Moeten wij geleidt worden door politieke partijen(partijschappen)? Of moeten wij geleidt worden door één waarachtige Koning(Jezus)? Aan jou de keus! Mensen vereren andere mensen terwijl dit een gruwel is in Gods ogen!

De politiek, links of rechts, worden geleidt door Asjkenaziem en Sefardiem joden. Of je het nu leuk vindt of niet, maar geen enkel politieke partij heeft de werkelijke oplossing. Zou je een partij met goede punten aan de macht zetten dan zit je nog met de rest van de punten van zo’n partij. Want, rechtse partijen(PVV, FVD) zijn dan misschien tegen de import van asielzoekers, maar zij zijn NIET tegen rassenvermenging of homoseksualiteit, terwijl de Bijbel deze praktijken verbiedt! Je komt vervolgens geen stap verder en de situatie zal onveranderd blijven. Wij moeten niet onze vertrouwen settelen in politieke partijen maar in de beloften dat God aan Zijn bloedverwanten heeft gegeven!

Kan er een einde komen aan deze eindeloze, eeuwenlange strijdt? Jazeker! Wanneer Anglo Saksische volkeren zich zullen bekeren tot de waarachtige leider en Koning, Jezus! Wees geen twijfelaar! En leer de geschiedenis gewoon weer opnieuw kennen! Weet dat God geen compromissen sluit, zoals wereldleiders het doen! Duidelijk?!

De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith

Voorwoord

We horen veel beweringen over het begin van de Joden, wie ze zijn of niet zijn. Toch is het moeilijk gemaakt om de wortels aan te wijzen van de termen Asjkenaziem en Sefardiem, de twee hoofdgroepen die samen zo'n 98% uitmaken van degenen die zichzelf, Joden noemen. Je zult niet veel waarheid krijgen van Joodse bronnen hierover, tenzij je weet waar je naar zoekt. Het komt erop neer dat ze je tegenwerken met twee stoutmoedige en ongefundeerde uitspraken die de gewone onderzoeker de neiging geven te zeggen: "aha, dat is wat de termen betekenen". Zo tevreden dat ze niet verder kijken. De uitspraken worden gedaan door rabbijnen, maar Joodse historici geven eindelijk details die overeenkomen met feiten die lang geleden door Europese historici zijn gegeven. De twee ongefundeerde uitspraken zijn: "Sefarad is het Hebreeuwse woord voor Spanje" en "Asjkenaziem is het Hebreeuwse woord voor Duitsland". Denk hier nu eens over na, als dit zo zou zijn, dan is het logisch dat alle Spanjaarden zichzelf de Sefardim kunnen noemen, waardoor alle Spanjaarden Joodse rechten krijgen op Palestina, ervan uitgaande dat Joden rechten hebben op het land. Het betekent ook dat de Duitsers zichzelf de Asjkenazim kunnen noemen en aanspraak kunnen maken op Palestina, als de Asjkenazim dergelijke rechtmatige aanspraken hebben. Maar om de een of andere dwaze reden vinden de Joden die beweren dat de termen Spanje of Duitsland betekenen, dat de termen alleen aan Joden toekomen. De ware reden wordt duidelijk met een beetje speurwerk. Het zou ook de ware reden kunnen onthullen waarom de Joodse lobby in de VS er zo op gebrand is om het Iraakse leiderschap van dat moment te vernietigen.

De reden waarom de Joden deze termen, Sefardisch en Asjkenaziem, niet graag delen met de niet-joodse bevolking van Spanje en Duitsland, is omdat deze termen in werkelijkheid helemaal niets te maken hebben met Spanje en Duitsland. De termen zijn uniek voor de Joden omdat het etnische aanwijzende termen zijn. De termen dateren van vóór het bestaan van Spanje en Duitsland en kunnen op geen enkele manier in verband worden gebracht met deze landen. Het zou hetzelfde zijn als wanneer een stel Saksen zichzelf, in de tijd van Willem de Plunderaar (Veroveraar), "de Australiërs" zouden noemen (lang voordat Australië was ontdekt) als dezelfde regels zouden worden gebruikt om betekenis te geven aan de woorden Sefardiem en Asjkenaziem. De Joodse bewering dat de woorden Spanje en Duitsland betekenen is lachwekkend. Toen ik op een Internet site keek waar de "Joodse deskundige" beweerde dat Sefardisch Spanje betekent en Asjkenaziem Duitsland, klikte ik op het e-mail adres om te vragen of er materiaal was om deze beweringen te staven. Op het moment van dit schrijven wacht ik al zes maanden.

Gelukkig kunnen we een beroep doen op andere onderzoekers voor andere aanwijzingen dan de rabbinale traditie. Dr. Seth ward van het Centrum voor Judaïsche Studies, aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit van Denver, was iets waarachtiger dan velen van zijn werk. Hij had het lef toe te geven dat de naam Sefardisch teruggaat tot de Assyrische tijd. Helaas misleidt hij ons om te geloven dat de naam werd gegeven aan Israëlieten die verbannen waren naar de plaats genaamd "Sefarad", vanwaar zij de naam zouden hebben gekregen. Dit is gebaseerd op het verkeerd lezen van een paar regels in Obadja. Inderdaad kwamen sommige Israëlieten in Sefarad terecht, maar men moet niet vergeten dat Sefarad een plaats was vol Assyrische burgers, de Sefardim genaamd; en deze waren niet Israëlitisch! Bovendien vertelt de Bijbel ons dat de Israëlieten van de Assyrische verbanning niet terugkeerden naar hun thuisland en zich daarom nooit meer gingen noemen naar de gebieden van hun verbanning Dus geen Israëliet noemde zichzelf ooit de Sefardim! Toch was er een volk dat, zoals eerder gezegd, die naam droeg en dat de ware bewoners van Sefarad waren. Dit was een Assyrische stam en een groot aantal van hen werden naar het leeggehaalde vroegere Israëlitische vaderland gezonden. Het thuisland was Assyrisch grondgebied geworden en dus aan de overwinnaars gegeven om in te nemen en te plunderen. En de koning van Assur bracht mannen uit Babel en uit Hamath en uit SEFARVAIM en plaatste hen in de steden van Samaria in plaats van de kinderen van Israël, en zij namen Samaria in en woonden in de steden ervan' 2 Koningen 17:24

Dus hoewel Dr. Seth Ward het punt dat door de Schrift wordt gemaakt, vertroebelt, maakt hij niettemin de opmerkelijke link om te laten zien dat het sleutelgedeelte van de naam Sephad-aim, kan worden getraceerd naar Assyrië en ook en dus, is verbonden met de namen; Sephar, Sepharvaim, en Sephardalm van het Heilige Schrift.

Dus zien we in 2 Koningen dat het land werd herbevolkt (herbewoond) met Babyloniërs en Assyriërs uit Sefarad. Het vinden van sepharad is niet gemakkelijk, maar het kan gekloond worden. Moderne tijdschriften (geschiedenis) zijn zo geschreven dat ze doen alsof er nooit zo'n plaats is geweest, maar dat was niet altijd zo. Oudere encyclopedieën hebben details gegeven over deze strook (gebied). Iemand is hard aan het werk geweest om alle sporen uit te wissen. Een beetje zoals het 'geheugengat' in George Orwell's boek - De taak van zo'n schrijven zou rusten op schriftgeleerden of schrijvers.

Jezus had niets goeds te zeggen over de Schriftgeleerden van zijn tijd. De taak van het schrijven was, tot in de moderne tijd, in handen van enkelen, een elite van enkelen. Maar de taak om officieel goed te keuren wat geacht wordt, is nog steeds in dezelfde handen. De informatiestroom was/is een closed shop business, alleen voor de "goedgekeurde" om aan deel te nemen of de zegen te hebben van de gevestigde orde. Zij waren een klasse apart, vaak van een bepaalde clan, sekte of zelfs stam. Dus toen Jezus het over de Schriftgeleerden had, had hij het over een volk van een gilde, bestaande uit mensen van dezelfde stam. Het zou juister zijn te zeggen, van een erfelijk beroep. Er is een goede reden om deze denkwijze te volgen, want vandaag vinden wij dit moeilijk om er mee om te gaan. Toch speelt erfelijkheid of etnische groepering nog steeds een grote rol als het gaat om het kiezen van een baan. Het krijgen van een baan bijvoorbeeld in Kosher-dale (Hollywood) staat alleen open voor Joden. Universal Studios maakte er een punt van om alleen werk te geven aan Joden. 

Het is duidelijk dat het woord en de betekenis van Sephard niet betekent, Spanje. Het woord betekent: schrijven, SCRIBELEN, boekhouden, rekenen en coderen. Ons woord "cijferen" komt van de naam Sefar. De Schriftgeleerden van het volk van Sefar waren dan ook zeer voorzichtig om deze details te verbergen. Het waren niet-Israëlieten die in een land kwamen te wonen dat na verloop van tijd bekend werd als Judea en zij eisten op hun beurt het burgemeesterschap van Judea op omdat zij de nieuwe bewoners en eigenaars van het land waren. In modern Engels worden deze neo-Judeeërs, Joden van Assyrische afkomst genoemd. Dit zijn de zogenaamde echte Joden. Dit zijn degenen die later naar Noord-Afrika gingen en daarna naar Spanje. Zij beweren echte Joden te zijn (wat dat ook moge betekenen, ik denk dat zij bedoelen dat het hen tot Israëlieten maakt), maar het enige wat zij zijn zijn Assyriërs uit Sefarad, die het nu leeggehaalde Israëlitische land en huizen als hun eigen land hebben genomen en zo een geografische naam hebben kunnen aannemen. 

Het loont dus de moeite om te zien waar deze strook (gebied) Sefarad, de natuurlijke woonplaats van de Sefardische Joden, lag. Onder de grote Assyro Babylonische ontdekkingsreizigers, zoals Layard en Rawilnson, was H. Rassam.

Wikipedia vertelt ons dat Rassam in 1880-81 n. Chr. naar Babylonië werd gezonden, waar hij de tempel van de zonnegod van Sippara vond in wat nu Abu-Habba heet en daarmee de plaats en de setting van de twee Sippara's of sepharvaim blootlegde). Abu-Habba ligt ten zuidwesten van Bagdad, halverwege tussen de Eufraat en de Tigris, aan de zuidkant van een kanaal waarvan wordt aangenomen dat het ooit de hoofdstroom van de Eufraat was.

Easton's 1897 Bible wordbook (woordenboek) vertelt ons dat het een dubbele stad was die de naam Sepharvaim kreeg en werd ingenomen door Sargon, koning van Assyrië (2 Koningen 17:24; 18:34; 19:13; isa. 37:13). Het betekende "de twee boekensteden". De Sippara of Sephar op de oostelijke oever van de Eufraat heet nu Abu-Habba en die op de westelijke oever was de Accad, de oude hoofdstad van Sargon I, waar hij een grote bibliotheek stichtte.

Uit Iraq Press, Damascus, 23 april (dit werd geplaatst op het Internet 2002 AD dus we kunnen aannemen dat het artikel uit dat jaar stamt), vernemen we dat Iraakse archeologen meer vondsten hebben gedaan in Sippara. Zij beweren dat Sippara de "hoofdstad van kennis en geleerdheid in het oude Irak was, met een groot aantal koninklijke geleerden en schriftgeleerden: De Irakese wetenschappers hebben aangetoond dat deze tafels zo oud zijn als 3000 voor Christus. Dit vertelt ons dat de Sefardische "thuis-turf" dateert van vóór de Israëlitische gevangenen van de Assyrische gevangennemingen van rond 700 v. Chr., waardoor duidelijk wordt dat de term Sefardaïm niet betekent verbannen Israëlieten, maar veeleer, zoals logisch is, "de bewoners van de twee boeksteden".

Maar wat meer is, deze tweelingstad dateert van vóór de opkomst van het Assyrische ricke (rijk). De Assyriërs waren over het algemeen een volk waarmee de Israëlieten konden "paren", zolang zij etnisch ongemengd waren en bereid waren zich over te geven aan de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Dit komt omdat een raszuivere Assyriër een afstammeling is van Noach via Sem en Asshure (Gen. 10:22). Dit maakt de nakomelingen van Asshur (Assyr, van Assyr-la) Semieten ( Shem-ieten). Assur's broer, Arphaxad, werd de vader van Eber (Gen. 10:24) die op zijn beurt het Hebreeuwse volk verwekte waaruit Abraham, Izaäk en Jakob voortkwamen. Het opmerkelijke (interessante) punt hier, is dat Assur en zijn shemitische nakomelingen, Assyriërs genaamd, verwant waren aan de Hebreeërs. Dus, toen zij nog raciaal ongemengd waren in bloed, was het hun toegestaan zich te vermengen. Het is ook goed eraan te herinneren dat Laban, de vader van Jakob's vrouwen, een Assyriër werd genoemd en dat zijn naam "Wit" betekent.

Maar de Sefardaïm leefden in een strook land die werd bewoond door de Jafethietische stam, de Asjkenaziem. Dit was een volk dat nog steeds die naam droeg als koninkrijk tot ongeveer 595 v. Chr. zoals vastgelegd in het boek Jeremia in hoofdstuk 51:27. De nakomelingen van Sem via Joktan woonden ten westen van Sefar in Genesis 10:30, dit was al vóór de toren van Babel. Ten zuiden van hen woonden de zonen van Ham. In het noordoosten woonden de zonen van Jafeth. Dus Sephar lag in een Jafethitische zwad (gebied/regio). Dit betekent dat de vroegste bewoners van Sephar of Sippara Jafethieten waren, net als de Asjkenazim. Dit houdt ook in dat zij, de Sefardische Joden en de Asjkenazim Joden, ondanks enige rivaliteit een gemeenschappelijke Jafethietische wortel hebben. Misschien zijn de Sefardische Joden gewoon Asjkenaziem die de naam van hun stad en handelsnaam hebben aangenomen als 'hun clannaam' (de handelsnaam is sefar of schriftgeleerde), net zoals een Berlijner een Duitser is maar niet alle Duitsers Berlijners zijn of zoals een New Yorker een Amerikaan is maar niet alle Amerikanen New Yorkers zijn.

De handel werd niet alleen de naam van de tweelingsteden maar ook de naam die aan de inwoners werd gegeven. we zien dit in de vorm van "Smith", lang geleden was iemand echt een "smid" en zo werd het de naam van de clan. Het moeras (gebied) was, simpel gezegd, een "proto Asjkenazim/Sephardisch Joods thuisland". Het ware Joodse thuisland ligt dus helemaal niet in Palestina, maar in Irak, met zijn hoofdstad op ongeveer 30 km van Bagdad. Als men bedenkt dat het zionistische doel een "Groot-Israël" is, dat ook de "Vruchtbare Sikkel" omvat, dan kunnen we misschien de Joodse obsessie begrijpen om misleide Amerikanen te gebruiken om de heerschappij (macht) over het land over te dragen aan een Israël-liefhebbende marionettenleider, die in de coulissen staat te wachten om Irak in te nemen. De Asjkenaziem en de Sefardiem weten beiden dat dit gebied rond Bagdad hun voorouderlijke stam- en verzamelgebied was. De Assyriërs veroverden dit gebied pas in 1174 v. Chr. Het werd later ingenomen door de Babyloniërs in 612 v. Chr. Maar later meer over de relevante tijdperken (geschiedenis).

Jezus zei ons dat een luipaard zijn streken niet kan veranderen of dat men een boom aan zijn vruchten kan herkennen. Wat hij wil zeggen is dit, dat de daden, de hoop en de verworvenheden van een stam van het volk vastliggen in de genetische opmaak, of etnische achtergrond of vermenging. En als we twijfelen aan iemands afkomst, kunnen we dat afleiden uit zijn daden. Tegenwoordig hebben de Joden de touwtjes in handen in de media, de onderwijsinstellingen (scholen, universiteiten, kerken) en de volksmilieus (regeringen) en worden zij beschouwd als "deskundigen op het gebied van politiek, godsdienst, bankwezen en nieuws". In feite bekleden zij de functie van schriftgeleerden en boekhouders. Wel, is dat niet opmerkelijk? Want dit zijn eigenschappen; en om Jezus' manier van denken te gebruiken, deze mensen dragen dezelfde vruchten als in zijn tijd, dus veranderen zij hun vlekken niet. Maar laten we eens kijken of we dit verder terug in de tijd kunnen brengen, terug naar de 'twee boekensteden' van Sefar. Welnu, zelfs de naam van de steden laat ons zien dat dit de handel van die mensen is. Toch hebben we meer nodig. H. Rassam vond in zijn opgravingen meer dan 60.000 kleitafels, waarvan de meeste van zakelijke transacties van een oude bankfirma genaamd, 6011 (een vriendelijke bank, daar ben ik zeker van).

De Parthen (een verwant van de Israëlieten, merk op dat ik niet zei verwant van de Joden) hadden het gebied in 130 v. Chr. onder de voet gelopen en bouwden Ctesiphon op de oostelijke oever van de Tigres tegenover de bestaande, door de Grieken gebouwde stad, Seleucia. Later in de Sassanische tijd groeiden deze steden samen tot de hoofdstad van de Sassaniden, die toen Madam werd genoemd. Deze stad bleef bestaan tot na de latere Arabische overname in de zevenhonderdste jaar (eeuw) na Chr. In die tijd groeide Bagdad als de belangrijkste stad.

In de Sassanidische tijd werd het land Surristan genoemd, Surri > Syrisch & stan > land, wat dus Syrisch land betekent. Joden (Ashkenazim/Sephardiam) zijn nooit uit dit deel van de wereld verdreven en deden het inderdaad zeer goed.Zozeer zelfs, dat zij hun eigen koninkrijk hadden in het gebied, en het schijnt, volgens de encyclopidea van 1911, dat de nabijgelegen Joodse staat Pombedithia heette, gelegen op de oostelijke oever van de Eufraat. De schrijver vertelt ons dat de voornaamste steden Nehardea en Pombeditha waren, die de zetels waren van het religieuze en het staatsleven (nationaal). Deze Joodse staat werd omvergeworpen in 588 na Chr. maar het Joodse leven ging door, met name in de Sassanische stad Perisabora.

Deze Joodse staat bevond zich toevallig in hetzelfde gebied als hun oude Sefarvaim, niet ver van Bagdad.

Dus als we de kerkgangers moeten geloven die beweren dat de moderne Israëlische staat de eerste Joodse op zichzelf staande (Onafhankelijke) staat is sinds meer dan 2000 jaar, DENKT U dan nog eens na? Want de Joden hadden al zo'n staat na de val van Jeruzalem in 70 n. Chr. in hun ware stammen thuisland, Sefarvaim, zo'n 800 jaar later omgedoopt tot Pombedithia. Ja, het werd omvergeworpen in 588 na Chr. maar slechts 62 jaar later verrees een ander volledig zelfstandig koninkrijk dat mettertijd een volwaardige Joodse staat zou worden, Ktiazarla.

Een Turks pluisje

Het eerste wat we moeten begrijpen als we het over Turken hebben, is dit: Turken komen oorspronkelijk niet uit Turkije! Wat we vandaag Turkije noemen, was ooit een Keltisch thuisland, en de Turken stormden het land binnen. Rond de tijd dat de Heilige Roomse Ricke (keizerrijk) stroman, Willem de Plunderaar, vanuit Frankrijk het Engelse Kanaal overzeilde, was een bloeddorstige hybride stam, de Turken, op oorlogspad. Ze ploegden zich een weg naar het zuidwesten vanuit hun Mongoolse thuisland, ver ten noorden van Tibet. Ooit waren zij zuiver Mongoloïde (Aziatisch), maar tussen hen en Tibet woonden onze Keltische neven, de Tokharen. De Kelten leefden helemaal van Portugal dwars door Europa, in 'Turkije' tot aan Chaidia (Keltia) het land van Abraham, helemaal naar het oosten dwars door Azië tot aan wat nu de Jade Poort is van de Grote Wan van China. Dat is nogal een gebied! 

Terwijl deze Mongolen zich een weg baanden naar het blanke Tokharia, verkrachtten en slachtten ze terwijl ze onderweg waren. Na verloop van tijd hadden ze de Tokharlanen afgeslacht tot ze uitgestorven waren. De Tokharians die geen zin hadden om afgeslacht of vermengd te worden, moesten vluchten. Zo ontstond een hybride stam van Kelto-Mongoloïde bloed, de Turken. Deze vermenging zorgde voor een zwartachtig type, maar grote aantallen hadden roodachtig getint haar. Met wat van het verstand van de Kelten en de meedogenloosheid van de Mongoloiden werd het Turkse ras een geduchte en schijnbaar onstuitbare vloedgolf van slachters en kolonisten. Na verloop van tijd verdreven zij alle blanken uit het Midden-Oosten, staken de Bosporus over naar de Balkan en stonden aan de poorten van Wenen. Zij namen vele eens blanke koninkrijken over en maakten ze tot hun eigen koninkrijk. Deze mengelmoes stootte zich ook een weg door de steppen door Rusland en stichtte verschillende Turkse koninkrijken.

Na verloop van tijd nam elk van de Turkse koninkrijken een vorm van het christendom of een vorm van de islam over. De meeste van de Baltische staten van de voormalige USSR zijn Moslim/Turken zoals Oezbekistan, Kirgizië en Turkmenistan. Dichter bij Zuid-Europa hebben we Moslim Turken, de Albanezen met wie de Christelijke Slaven te maken hebben.Helaas heeft het zogenaamde christelijke Westen de Turkse Albanezen gesteund, die afstammen van degenen die onze verwanten etnisch hebben gezuiverd uit heel Azië en het Midden-Oosten (slimme zet kerkgangers!). Wat de echte Grieken betreft, ook zij zijn etnisch gezuiverd, op een paar kleine groepjes blondharige Grieken na, die hier en daar in een verborgen bergdorpje zijn ondergebracht. Het merendeel zijn helaas Turken, maar gekerstend (voor wat dat waard is).De strijd tussen Grieken en Turken op Cypris is dus geen etnische strijd, maar een kwestie van eigendom, welke centrale regering het recht van opeising zal hebben, die van het Turkse kerkelijke Griekenland of die van het Turkse islamitische Turkije.

Wat de Bulgaren betreft, zij zijn Kerkelijke Turken. 

Maar niet alle Turken kozen voor het christendom of de islam. Sommigen kozen voor het jodendom. 

Vanaf 550 na Christus vielen hele stukken land ten noorden van de Zwarte Zee, tot aan Kiev toe, in handen van de Kelto-Mongoloïde Turken. Er woedde een tijdlang een stammenstrijd, maar toen deze eenmaal was beëindigd, werd in 650 na Christus een Turks koninkrijk gevormd, genaamd Khazaria. Van zijn oostgrens tot zijn meest westelijke punt strekte het zich uit over bijna 2000 km (-1-1- 1400 mijl). Het meest westelijke punt omvatte Kiev, de zuidelijke rand omvatte een deel van de noordelijke oever van de Zwarte Zee, de Kaukasus en vervolgens liep het rond het noordelijke derde deel van de Kaspische Zee. Dit was ook ooit het land van de Witte Man. (Toen de Russen en de Byzantijnen veel later Khazaria verpletterden, waren zij eigenlijk alleen maar bezig met het terugwinnen van blank land).

Khazaria was vanaf het begin in 650 AD, net als alle andere Turkse staten, op zoek naar een 'volksverbindend', staatsgeloofssysteem. De Turken, waar ze ook gingen, namen een multi-raciaal land over of door zelf een ander ras te zijn dan de mensen van het land dat ze overvielen, vormden zo een multi-raciaal land. Een gedachtegoed om hen allen te verenigen zou dienen als een nationaal stabiliseringsmiddel. Dat is de reden waarom staatsreligies aan een land worden opgelegd.

Het huidige geloofssysteem van regels, het heilige kalf van gemeenschappelijk gedeeld geluk, heet democratie. Iets anders is natuurlijk ondenkbaar. Zo hebben we nu Humanistische democratie, Socialistische democratie en Christelijke democratie, en met een klein duwtje in de rug hier en daar door middel van Amerikaans, Joods en Brits teamwork, kunnen we eindigen met Islamitische democratie. Het probleem met die Arabieren is dat ze hun god in beeld willen houden. Maar een paar horizontale insnijdingen met extreme vooroordelen" bij wijze van "voorwaartse verdediging" zullen hen laten zien dat de god van de democratie niet met zich laat spotten. (*Kruisraket haalt) de stront uit hen ... "Binnenvallen".

Zo zien we dat staatsgodsdienst bij elke andere naam, staatsgodsdienst is. Alle leiders begrijpen de waarde ervan en het geheel is zo oud als de natie zelf, op zichzelf is het helemaal niet slecht, in feite is het een levensgeschenk voor een volk, zolang het volk homogeen is, namelijk van één stam of één soort. Als het de juiste code is voor dat soort, is het een gezonde code van heelheid. Maar voor een gemengd land kweekt het onrust. Zo moet de staatsgodsdienst over een gemengde menigte hen lang genoeg bijeenhouden om de meest meedogenloze etniciteit van het stel de enige soort in het land te laten worden. Het is een natuurlijk pad dat niet altijd gepland is, maar water vindt zijn niveau.

Zo koos de toenmalige Khazariaanse leider, koning Bulan, in 861 na Christus het jodendom, namelijk het farizeïsme of ook wel talmoedisme genoemd, als staatsgodsdienst. Zo werd weer een Joods koninkrijk, rijk of ricke) Welch in het Duits geboren.

Te veel geleerden van de gevestigde orde hebben Khazaria uit de tijdschriften (geschiedenis) geschreven, maar in andere niet-Saksische culturen leven er nog sporen van voort in geografische namen. Voor velen in de regio werd de Kaspische Zee de Zee van Khazar genoemd, net als bij de Turken van Turkije, die het 'Nazar Denizli' noemen, of in het Arabisch, 'Bahr-ul Khazar' of in het Perzisch, 'Daryaye Khazar. In de 13e tot de 15e eeuw wendden veel van de Khazaren die niet waren overgelopen om deel uit te maken van de Joodse gemeenschappen in Europa en elders en onder de Mongoolse Gouden Horde leefden, zich tot de Islam. Velen van deze groep werden bekend als de Tataren (de Mongoolse stammen van Rusland), anderen vermengden zich met de binnenvallende Gouden Horde.

Het Eerste, Tweede en Derde Rijk van de Joden

Dus Pombedittia was hun Eerste Rijk, Khazaria was een Joods Tweede Rijk, dat maakt de Israëlische staat, een Joodse Derde Riech Nu dat is een draai waarvan ik zeker weet dat de Palestijnen er een Arabisch 'ja-knikje' aan zullen geven. In dit tempo lijkt het erop dat er meer Joodse staten zijn dan wat ons verteld wordt, misschien waren het er zelfs wel weer meer? 

Ach, maar dan zullen sommige Joden, die graag beweren dat er tot 1948 geen andere Joodse staat is geweest, zeggen dat het Jodendom alleen werd gevolgd door de leidende rangen In het oude Khazaria. Maar meer en meer opgravingen brengen vondsten aan het licht die bewijzen dat dit een kleingeestige en holle bewering is.Brieven van gewone Khazaarse Joden aan elkaar uit de 10e eeuw na Christus, laten zien dat woorden werden geschreven met Farizeese/Hebreeuwse karakters vermengd met Turkse/Slavische, wat erop wijst dat de bekering tot het Jodendom in Khazaria veel verder ging dan alleen de hogere rangen.

We hebben tijdschriften (historische geschriften) die ons vertellen dat de bekering van boven naar beneden ging...

"Op dit moment kennen we geen natie in de wereld waar geen christenen wonen. Want in het land van Gog en Magog, die een Hunnisch ras zijn en zich Gazarl noemen, is één stam, een zeer krijgshaftige stam. Alexander sloot hen in en zij vluchtten. En zij belijden allen het Joodse geloof. De Bulgaren echter, die van hetzelfde ras zijn, worden nu christen..." geschreven door Christian van Stavelot in Expositio in Matthaeum Evangelistam, +/-864AD

Mijn hemel, dit is allemaal veelzeggend. We leren hieruit dat Gog en Magog uiteindelijk NIET de Russen ZIJN (nou dat wist ik al), ook dat de Khazaren in plaats daarvan Gog en Magog zijn, ook dat zij allen Joods zijn geworden, dus dat alle Joden van dit geslacht degenen zijn waar we naar moeten zoeken als we willen zien waar Gog en Magog vandaag de dag zijn, dat dit Hunnen zijn en dat het dus niet anti-Semitisch is om tegen deze Joden te zijn, maar anti-Hunnisch!

Nou, nou, zowel Engels sprekende als niet Engels sprekende Saksen deden een flater, 'big time'...

Bedrogen door hun Joodse maatjes tijdens WO I, zwoeren de Britten en de Biters dat de Duitsers Hunnen waren, maar al die tijd waren hun Joodse maatjes de ECHTE Hunnen. Net zoals het een rabbijnse traditie is om te zeggen dat Asjkenaz Duitsland betekent en Sefardisch Spanje, (zonder een greintje waarheid) dezelfde traditie noemt het land ten westen van Khazaria West Kanaän, dat betekent dat de rabbijnen naar Duitsland verwezen als zodanig, ook al zeggen ze met dubbele tong dat Asjkenaz Duitsland betekent! Eigenwijs, eigenaardig, onbetrouwbaar. Hoe het ook zij, het Sefardische/Ashkenazim gebroed hoefde niet al te creatief te zijn, maar het volstond om het rabbinale 'Kanaän' onzinverhaal op te rekken tot 'Hun'. Dus met deze draai, hadden de Engels sprekende, Israëlitische-Saksen het 'groene licht' dat zij wilden om hun vlees en bloed Duits sprekende Israëlitische-Saksen af te slachten, die Saksen van de eerste rang waren en zijn. Ach, wat gedaan is, is gedaan...ook al is het doodslag. Denk maar aan Dresden...

Maar hoe slim waren de Duits sprekende Saksen die begrepen dat de Joden een bedreiging waren voor Saxondom? Niet al te slim, lijkt het. Want ze sloten pacten met Turken en Japanse Mongoloïden. Dus de Britten en Amerikanen flirtten met Joodse Turken terwijl de Duitsers flirtten met Islamitische Turken en Mongoloïden die een van de etnische ingrediënten zijn van de Turkse 'soep'. Het is zinloos te zeggen dat de Duitsers alle vrienden konden gebruiken die ze konden krijgen, het heeft duidelijk niet gewerkt. Men moet zich herinneren dat onze Israëlitische voorvaderen de kant van de Egyptenaren kozen om tegen een gemeenschappelijke vijand te vechten en werden 'weggevaagd! Dit is omdat God weinig geeft om aantallen mensen, in plaats daarvan zoekt Hij gerechtigheid in mensen. Als Israëlieten samenwerken met niet-blanken, maken ze zichzelf daardoor juist onrechtvaardig. Het is beter dat één man rechtvaardig is met God dan dat een miljoen gewapend met oorlogswapens onrechtvaardig zijn door te proberen kracht te zoeken in aantallen in plaats van in Gods wetten.

Het grootste neveneffect van de Duitsers die de kant van de "kneuzen" kozen, was dat zij een groot deel van de Saksische technologie aan de Mongoloïden gaven, die dit gebruikten om de blanken uit Maleisië, Singapore en Nederlands-Indië (Indonesië) te schoppen.Brieven van gewone Khazaarse Joden aan elkaar uit de 10e eeuw na Christus, laten zien dat woorden werden geschreven met Farizeese/Hebreeuwse karakters vermengd met Turkse/Slavische, wat erop wijst dat de bekering tot het Jodendom in Khazaria veel verder ging dan alleen de hogere rangen.

We hebben tijdschriften (historische geschriften) die ons vertellen dat de bekering van boven naar beneden ging...

"Op dit moment kennen we geen natie in de wereld waar geen christenen wonen. Want in het land van Gog en Magog, die een Hunnisch ras zijn en zich Gazarl noemen, is dat één stam, een zeer krijgshaftige stam. Alexander sloot hen in en zij vluchtten. En zij belijden allen het Joodse geloof. De Bulgaren echter, die van hetzelfde ras zijn, worden nu christen..." geschreven door Christian van Stavelot in Expositio in Matthaeum Evangelistam, +/-864AD

Mijn hemel, dit is allemaal veelzeggend. We leren hieruit dat Gog en Magog uiteindelijk NIET de Russen ZIJN (nou dat wist ik al), ook dat de Khazaren in plaats daarvan Gog en Magog zijn, ook dat zij allen Joods zijn geworden, dus dat alle Joden van dit geslacht degenen zijn waar we naar moeten zoeken als we willen zien waar Gog en Magog vandaag de dag zijn, dat dit Hunnen zijn en dat het dus niet anti-Semitisch is om tegen deze Joden te zijn, maar anti-Hunnisch!

Nou, nou, zowel Engels sprekende als niet Engels sprekende Saksen deden een flater, 'big time'...

Bedrogen door hun Joodse maatjes tijdens WO I, zwoeren de Britten en de Biters dat de Duitsers Hunnen waren, maar al die tijd waren hun Joodse maatjes de ECHTE Hunnen. Net zoals het een rabbijnse traditie is om te zeggen dat Asjkenaz Duitsland betekent en Sefardisch Spanje, (zonder een greintje waarheid) dezelfde traditie noemt het land ten westen van Khazaria West Kanaän, dat betekent dat de rabbijnen naar Duitsland verwezen als zodanig, ook al zeggen ze met dubbele tong dat Asjkenaz Duitsland betekent! Eigenwijs, eigenaardig, onbetrouwbaar. Hoe het ook zij, het Sefardische/Ashkenazim gebroed hoefde niet al te creatief te zijn, maar het volstond om het rabbinale 'Kanaän' onzinverhaal op te rekken tot 'Hun'. Dus met deze draai, hadden de Engels sprekende, Israëlitische-Saksen het 'groene licht' dat zij wilden om hun vlees en bloed Duits sprekende Israëlitische-Saksen af te slachten, die Saksen van de eerste rang waren en zijn. Ach, wat gedaan is, is gedaan...ook al is het doodslag. Denk maar aan Dresden... 

Maar hoe slim waren de Duits sprekende Saksen die begrepen dat de Joden een bedreiging waren voor Saxondom? Niet al te slim, lijkt het. Want ze sloten pacten met Turken en Japanse Mongoloïden. Dus de Britten en Amerikanen flirtten met Joodse Turken terwijl de Duitsers flirtten met Islamitische Turken en Mongoloïden die een van de etnische ingrediënten zijn van de Turkse 'soep'. Het is zinloos te zeggen dat de Duitsers alle vrienden konden gebruiken die ze konden krijgen, het heeft duidelijk niet gewerkt. Men moet zich herinneren dat onze Israëlitische voorvaderen de kant van de Egyptenaren kozen om tegen een gemeenschappelijke vijand te vechten en werden 'weggevaagd! Dit is omdat God weinig geeft om aantallen mensen, in plaats daarvan zoekt Hij gerechtigheid in mensen. Als Israëlieten samenwerken met niet-blanken, maken ze zichzelf daardoor juist onrechtvaardig. Het is beter dat één man rechtvaardig is met God dan dat een miljoen gewapend met oorlogswapens onrechtvaardig zijn door te proberen kracht te zoeken in aantallen in plaats van in Gods wetten. 

Het grootste neveneffect van de Duitsers die de kant van de " kneuzen" kozen, was dat zij een groot deel van de Saksische technologie aan de Mongoloïden gaven, die dit gebruikten om de blanken uit Maleisië, Singapore en Nederlands-Indië (Indonesië) te schoppen. Was dit niet gebeurd, dan had Australië als zijn noorderburen de Nederlanders en Britten gehad, in plaats van het gele gevaar voor de deur. Het is waar dat na de oorlog de Nederlanders en Britten teruggingen, maar de Huelings (kleurlingen) hadden geleerd hoe gemakkelijk men de blanken kon verjagen, en zij werden verjaagd. Natuurlijk, als de blanken alle Huelings hadden verdreven toen zij in de eerste plaats het land innamen en volgens Gods wet hadden geleefd, dan zou niets hen hebben verdreven. Het is God die de heidenen doet opstaan en hen sterkt om de goddeloze spleetogen en kafferminnende blanken te verdrijven. 

Dus hoe past de Ashkenazim/Sephardic clan (noem ze kortweg A/Sep clan) nu in het Khazarlan Turk plaatje?

Nou, in principe zouden ze dat niet zijn... als er niet een aantal gebeurtenissen waren geweest. Had de A/Sep-clan nooit rassengemengd, dan zouden ze volkomen blank zijn, zoals Saksen, Noords uitziend. Hetzelfde geldt voor de Arabieren en de Edomieten. Wij mogen een Edomiet niet haten, maar de Israëlitische rassenwetten zijn een onderdeel van deze opdracht. Dat wil zeggen, zolang hij/zij een "zuivere Edomiet" is, of eenvoudiger gezegd, van Adamitische stam zonder enige Negroïde of Mongoloïde vermenging. Een bastaard zal niet in de samenkomst des Heren komen, NIET EENS TOT HET TIENDE GESLACHT Deut 23:2 'Bastaard' betekent niet buitenechtelijk geboren, het betekent, van gemengd bloed. Niet eens' betekent, nooit en te nimmer. Verzamelen of samenkomen van de Heer' betekent, het spek van zijn uitverkorenen of dus de heerschappij, het land of het land dat hun toebehoort. De Edomieten die geen bastaarden zijn, zijn de Edomieten die we zelfs na de derde generatie kunnen huwen en zo deel kunnen uitmaken van het koninkrijk van het Christendom of Saxondom. (De kwestie van Edom die Kanaänitische vrouwen huwt is een ander onderwerp, het is de regel waar wij hier induiken). 

Waren er ooit zuivere Edomieten? Dat moet wel, anders zou de opdracht zinloos zijn geweest. De kans is groot dat de zuivere Edomieten in de loop van de tijd zijn bekeerd tot ongereptheid en zich er niet eens van bewust waren dat zij Edomieten waren, op dezelfde manier als de meeste Europeanen/Blanken niet weten dat zij Israëlieten zijn. 

Toch vermengden de meeste van de A/Sep-clan zich en werden zij in de loop der eeuwen niet anders dan degenen met wie zij ras vermengden, zoals de Koerden, de Jemenieten en ja, zelfs de Irakezen. Degenen van de A/Sep-clan uit Sefarvaim, die na de Assyrische overname in het voormalige Israël gingen wonen, trokken na verloop van tijd verder naar het westen. Daarbij kwamen zij in contact met andere rassen waarmee de rest van hun Asjkenazim verwanten in het Midden-Oosten niet in contact kwamen. Dus hoewel zij hetzelfde begonnen, vermengden de twee groepen van één bron zich op andere manieren. Daarom worden de twee groepen als verschillend gezien. Maar beide groepen bestaan uit mamzers en alle mamzers houden van multiculturalisme, zoals alle Joden doen, of ze nu Sefardisch of Asjkenazisch zijn. 

De Sefardische Joden trokken naar Spanje, terwijl de Asjkenazim naar Midden-, Oost- en Noord-Europa trokken. 

Telkens wanneer de inspanningen van de Joodse gemeenschappen om het multi-culturalisme te verspreiden, in de noordelijke landen van "exotisch prikkelend" (in de ogen van betoverde domme blanken) overgingen in een hel van de smeltkroes, werden de blanken soms wakker in plaats van in hun verblinde verbijstering uit te barsten. Toen dat gebeurde, was de kous af. Knabbel, knabbel muisje" lokte de blanken niet langer en de blanken eisten vergelding voor de plundering van hun geboorterecht, cultuur, levensstijl en de vervuiling van hun nageslacht door rassenvermenging die zo typerend is voor het multiculturalisme. Zo zouden de Joden zich niet langer welkom voelen. Vaak kregen ze te horen dat ze zich elders moesten vestigen. De Joden noemden dit vervolging. Tot op de dag van vandaag voelen zij zich nog steeds veroordeeld. Dus werd hen verteld zich niet meer met Saksische zaken te bemoeien en op te houden ons ras te vertroebelen. Dit is begrijpelijk, hybriden zien geen kwaad in hybridisatie omdat zij er zelf de oorzaak van zijn. Landen die het einde van multi-culturaliteit nastreefden, waren ongemakkelijke koninkrijken voor hybriden. 

Het nieuws van het joodse koninkrijk Khazaria bereikte dus alle joden. Hier was een land dat ze hun eigen land konden noemen, met joodse wetten, joodse gebruiken en een volwaardige joodse levenswijze met volledige rechten voor hybriden. Zowel Sefardische als Asjkenazim verhuisden naar Khazaria waar ze zich nog wat meer vermengden. Natuurlijk pakten niet alle A/Sep's hun biezen en gingen. Maar toen Khazaria rond 1016 na Christus begon te verdwijnen, trokken de Khazaren vooral naar Oost-Europa en vermengden zich daar na verloop van tijd grondig met de A/Sep-gemeenschappen waartoe zij zich wendden. 

Het jodendom is, zoals de meeste religies, niet tegen rassenvermenging, alleen tegen godsdienstvermenging. Katholieken verboden protestanten te huwen en dit ging ook de andere kant op. Toch kon een blanke katholiek met een zwarte trouwen en hetzelfde geldt voor de protestanten.

Godsdienst leert dat water (leer) dikker is dan bloed, maar Gods wet leert dat bloed (ras, verwantschap) dikker is dan water. Evenzo kunnen Joden met elke Jood van elke kleur trouwen, zolang de leer maar overeenkomt. Religies gaan alleen over het verkrijgen van aantallen en maken zich later zorgen over zuiverheid. Daarom en omdat het jodendom een van de kleinere godsdiensten ter wereld is, werden geschikte huwbare partners gezocht binnen een kleinere genenpoel dan die van de grotere godsdiensten. Het zou niet lang duren voordat gemeenschappelijke eigenschappen, kenmerken en genetische ziekten het uiterlijk en de manieren van "typisch Joods zijn" zouden geven. Dit geeft velen het verkeerde idee dat de Joden een volwaardig ras zijn. In werkelijkheid zijn ze geen ras, maar een broedsel, of een gemixte soort. Ze zijn grondig gefokt, alle rassen waarmee ze zich vermengd hebben, zijn door en door gefokt. 

Tot slot

Het is daarom onjuist om te zeggen, zoals veel blanke christenen beweren, dat de Asjkenazim de Khazaren zijn, als zodanig. Dat komt omdat de Asjkenazim ouder zijn dan zij. Wat wel waar is, is het feit dat de Khazaarse Turken zich vermengden met de Asjkenazim, waardoor zij een soort Turken zijn geworden. het is onjuist om te zeggen dat de Sefardiërs op de een of andere manier de "ware Joden" zijn, want allen die het jodendom aanhangen, zijn Joden. Als de hint zit in het hanteren van zo'n dwaze uitspraak, dat "ware Jood" op de een of andere manier Israëliet zijn betekent, dan is deze vergelijking gewoon fout. In werkelijkheid delen de twee voornaamste Joodse groepen de enige wortels van Jafeth. 

Bovendien zijn de Sefardiërs hoogstwaarschijnlijk een afstammeling van de vroegste Asjkenazim. Deze beide voornaamste Joodse groepen leefden vóór de opkomst van Assyrië, maar woonden in het hart van het Assyrische rijk, waar zij het niet alleen goed deden, zij waren het die het rijk financierden. Aangezien een luipaard zijn streken niet verliest, is het redelijk om aan te nemen dat de Assyrische lust tot oorlog en plundering wellicht werd gevoed door een groeiende behoefte om de groeiende schulden af te betalen die waren opgebouwd door 'luipaard' Sefardische bankwoekeraars, zo typerend voor Sefardische banktransacties. Met deze rijkdom die in de kas van de Sefardiërs vloeide, werden zij machtig en waren zij vaak in staat om de enige boekhouders van de tijdsrekening (geschiedenis) te zijn, vandaar dat het schrijverschap een erfelijk bezit was. Dit verzekerde ook hun greep op leiders en het priesterambacht, en werden daarom door Jezus vergeleken met het zuurdesem van alle eeuwen. Zij hadden een goede positie in het Assyrische leven, zozeer zelfs dat de Assyrische koning, die de meeste Israëlieten etnisch uit Israël had gezuiverd, ervoor koos om zijn trouwste inbrekers naar het pas geplunderde land te laten gaan, een perk voor de plunderaars, zie 2 Koningen 17:24. Dit betekent dat de Sefardische en Asjkenazische kunnen worden beschouwd als Assyrische onderdanen en vijanden van Israël. 

Sefardiërs hebben zich, net als hun Asjkenazim verwanten, ook vermengd met de Khazaren. De vermenging was misschien niet zo grondig als bij de Asjkenazim, die dichter bij de Khazaren leefden. Niettemin trokken de respectieve leden van de sekte van het Jodendom om allerlei redenen heen en weer en ontstonden er huwelijksbanden. Beide groepen zijn een broedsel van mamzers, zij zijn niet Israëlitisch en het Mongoolse bloed stroomt in de aderen van allen, bij de een gewoon meer dan bij de ander. Wat de andere 2% van de Joden betreft, dit zijn bekeerlingen, of de nakomelingen daarvan, alle andere rassen van de wereld en diverse andere vermengingen, vandaar Negroïde, Mexicaanse (Mongoloïde) en zelfs sommige Saksische Joden, net zoals we Saksische Boeddhisten zien. 

De Duitsers zijn ten onrechte Hunnen en Assyriërs genoemd, terwijl zij de Joden zijn van zowel de Asjkenazim als de Sefardische tak, die de nakomelingen zijn van deze beide oorlogszuchtige rassen. Schrijvers van oudsher hebben erkend dat dit volk de Bijbelse Gog en Magog zijn, en dus kan dit niet op de Russen worden toegepast, die hoofdzakelijk een Israëlitisch volk zijn en verwant aan de Saksen. 

Er is veel geschreven over het verband tussen Ezau en Edom en de Joden vertellen ons in hun geschriften inderdaad dat "Edom in het moderne Jodendom is", zoals in de Joodse Encyclopedie, 1925 Vol. 5, blz. 41. Dit betekent niet dat wij hen moeten liefhebben op grond van de opdracht een Edomiet niet te haten. Het simpele feit dat er Edomitisch bloed in de Joden zit, betekent niet dat zij zuivere bloed Edomieten zijn, net zoals suiker in een kopje thee kan zitten, dit betekent niet dat een kopje thee een kopje suiker is. 

Elke blanke die paart met Aziaten kweekt Turken. Turken zijn ontstaan doordat Mongoloïden paren met onder de voet gelopen Kelten. Blanken die dus paren met Japanners of Chinezen of Vietnamezen of Eskimo's of Amerikaanse Indianen, fokken etnische Turken of zo u wilt, Khazaren... je hebt dus geen Joden nodig om Khazaren voort te brengen. 

Als laatste nog een opmerking over de Assyriërs. Niet alle Assyriërs zijn de nakomelingen van de A/Sep's, maar alle A/Sep's zijn afkomstig uit Assyrië (zij het vermengd met het bloed van alle rassen, voornamelijk de Turkse hybriden). Vele andere Assyriërs waren fokwaardige verwanten voor de Israëlieten, zolang zij van raszuiver Adamitisch ras waren. Grote aantallen Assyriërs waren echter vermengd naar ras, omdat hun rijkdom multi-cultureel was op dezelfde manier als Saksisch-Israëlieten dat nu doen. 

Echte blanke Assyriërs waren verwanten. Deze zijn van hetzelfde ras dat ons de rassentakken gaf die wij kennen als Kelten (verbonden met Chaid-ia en Abraham) en de Saksen die voortkwamen uit de Israëlieten. Dus alle echte blanke Assyriërs in de tijd van de Apostelen werden inderdaad gepredikt. Er wordt gezegd dat een van de vroegste christelijke kerken tot deze Assyriërs behoort, gesticht in 33AD door Thomas, Bartholomeüs en Thaddeüs. Hoewel het Assyrische rijk in die tijd niet meer bestond, zagen veel etnische blanken uit die streek zichzelf als Assyriërs onder ofwel Romeinse, ofwel Griekse ofwel Parthische heerschappij, afhankelijk van waar zij in dat deel van de wereld woonden. De Assyriërs van vandaag, dat wil zeggen degenen die zich vandaag de dag openlijk Assyriërs noemen (in tegenstelling tot de A/Sep's die Assyro-Turken in de kast zijn), zijn gemengd en worden etnisch bestempeld als zijnde; Semitisch, Mediterraan Kaukasisch. 

Deze groep verdelen vandaag hun tijdperk (geschiedenis) in vijf blokken; Opkomst bij 2400 voor Christus Eerste Gouden Eeuw. (helderheid van hun rijkdom) 612 BC > 33 AD Dark Age. (het verlies van hun rijkdom) 33 AD > 1300 AD Tweede Gouden Eeuw. (het christelijke tijdperk van hun volk dat zo goed mogelijk tot bloei komt onder een kerkelijk niveau) 1300 AD > 1918 AD Tweede Donkere Tijdperk. (onder de voet gelopen door Turken, daarna Arabieren en Moguls) 1918 AD > "De verstrooiing". (ze leven nu verspreid over de wereld, maar voornamelijk in het Midden-Oosten in en rond de gebieden van Irak, Iran en Oost-Turkije) 

Echte Assyriërs waren net Saksen met hun vindingrijkheid, omdat zij verwanten waren. Hun uitvindingen omvatten, sloten, verharde wegen, sexagesimale tijdrekening, het postsysteem, de eerste hanteerders van ijzer, spionage brillen (vergrootglazen), boekenhallen (bibliotheken), loodgieterij, toiletten met spoeling, elektrische batterijen, gitaren, aquaducten en de eerste bouwbogen (bogen). 

De Perzen namen hun rijkdom over in 612 voor Christus. De apostel Thomas stichtte samen met Thaddeus en Bartholomeus de eerste Assyrische 'kerk' in Edessa, in het oosten van het eens Assyrische land. 

Tegen 600 na Christus hadden de Assyrische christenen (zij het een kerkelijke menigte) zendelingen (missionarissen) naar Spanje, Syrië, Mongolië, Korea, China, Japan en de Filippijnen gestuurd. (Ik denk dat de enige troost die we hieruit kunnen putten is dat het niet alleen Europese kerkelijke idioten waren die het brood van de kinderen van Israël aan de honden gaven en hun parels voor de zwijnen wierpen) Toen Marco Polo in de 13e eeuw China bereikte, trof hij Assyrische priesters aan in Chinese koninklijke hoven. Zij hadden China al in de 7e eeuw bereikt. 

Het eerste Mongoolse schriftsysteem was het Assyrische alfabet. De hedendaagse smeltkroes-extremisten willen ons zo graag het idee geven dat hugenoten de hoeders van de kennis zijn en blijven ons daarom vertellen over het grote genie van de Arabieren. Maar de Arabieren namen gewoon landen over waar grote genieën woonden. Veel van wat men zegt over Arabisch vernuft kwam van de Assyriërs die ze overrompelden. Zij vertaalden de Griekse kennis in het Assyrisch in de 4de, 5de en 6de eeuw en later in het Arabisch. Dit omvatte Griekse godsdienst, wetenschap, filosofie, geneeskunde en de werken van Plato, Aristoteles en Galen. De eerste universiteit ter wereld werd gesticht in de Lith y-h (C.) als de school van Nisibis en was de kiem voor de eerste Islamitische universiteit na de Arabische overname. 

De Arabische verlichting was gewoon de overname van een blank gesticht land. Toen de Arabieren de christenen zwaarder belastten omdat zij de Islam niet volgden, bekeerden vele Assyriërs zich om de strafbelasting te ontlopen. Toen de Mongool Timurianus in 1300 na Chr. de meeste steden in het Midden-Oosten verwoestte, ging de Assyrische kerk ten onder. 

De Assyrische taal werd nog gesproken tot 900 na Christus. (Raad eens aan al jullie clowns die willen beweren dat de Duitsers Assyriërs zijn, de Assyriërs waren nog steeds in Assyrië en spraken hun eigen taal tot 900 na Christus, terwijl de Duitsers al honderden jaren in Duitsland waren !!!!) Vanaf die tijd werd Arabisch de taal van de Assyriërs. De meeste Assyriërs vluchtten naar Oost-Turkije, terwijl de rest in Noord-Irak en Syrië bleef. 

Hoewel de A/SeP's (Joden) Assyrische burgers waren toen zij onder Assyrische heerschappij waren, begrepen zij onder de heerschappij van anderen dat zij etnisch iets anders waren, omdat zij de hybriden zijn die zij zijn. De Joden waren verontrust over de groei van het christendom onder de Assyriërs en beschuldigden de koning in 339 na Christus, hetgeen leidde tot strafheffingen voor de christelijke Assyriërs. Vervolgingen volgden waarbij 16.000 mensen werden gedood. Dit eindigde met de dood van de koning 40 jaar later in 379 na Christus. 448 n. C., slachting van 153.000 Christelijke Assyriërs.

Nov. 519 na Christus. Joodse koning, Yusef As'ar, kwam aan de macht in het koninkrijk van Hirriyar en begon christelijke Assyriërs in zijn rijk af te slachten. Joden hoopten de beenderen van de martelaren op in een kerk, dreven vervolgens 2000 Assyrische christenen in het gebouw en staken het in brand. 

De vervolging van de Assyriërs werd voortgezet door zowel de Joden als de Islamieten. In 852 na Christus moesten de Christenen insignes dragen, 1014 na Christus werden kerken en Christelijke huizen in Bagdad geplunderd. 1261 n. Chr. De Koerden drongen de vlakten van Nineve binnen. 1291 AD, Ala AI-Din de Mongool slacht en vernietigden voertuigen van 12000 Assyriërs. 1310 AD, Arabieren en Mongolen nemen de stad Arbeia in, nemen alle Assyriërs als slaven of slachten degenen die ongeschikt werden geacht, 1369 - 1400 AD, De komst van Timur.(In het westen bekend als S Timurlane van Timurienk, wat Timur de Lamme betekent). Hij was een Turkse stamhoofd die beweerde af te stammen van Genghis Khan. (Ditzelfde bloed stroomt in de aderen van de A/Sep's. Winston Churchill was deels Amerikaans-Indisch, dit maakte hem een neo-Turk). In de plaats (stad) Isfahan liet Timur een piramide bouwen van 7000 mensenhoofden en op de ruïnes van Bagdad bouwde zijn leger er een van 90.000 hoofden. Timur's gebied strekte zich uit van midden Turkije tot India en slokte zo het hele land van Assyrië op.

1578 n. Chr. De Koerden trekken binnen en opnieuw in 1743 en 1790 n. Chr. 

Oktober 1829 na Christus, Koerdische leider Ruandez trekt door en vernietigt elke kerk op zijn pad. Alle christelijke Assyrische mannen werden doodgeschoten, mooie meisjes werden ontkleed en tot slaaf gemaakt, de rest werden doodgeschoten. Opnieuw overrompelen de Koerden de Assyriërs in 1842 en doden er bijna 10.000. Zo is het tijdperk van de Assyriërs tot op de dag van vandaag. Het heeft niets te maken met het tijdperk van Duitsland.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Over mezelf

In 2011 kwam ik in aanraking met de Israël Waarheid. Ik heb daarvoor vele kerken en bijeenkomsten bijgewoond. Maar toch besefte ik dat er iets niet klopte. Dankzij Kolonel G.J. van Loon, die helaas in 2018 is overleden, kwam ik tot ontdekking hoe ik de Bijbel moest lezen. De Bijbel is niet langer een gesloten boek voor mij waardoor alle woorden in de Bijbel logisch te verklaren zijn. Ik leerde dat de Bijbel een geschiedenisboek is door en voor Israël!


Volg mij op:

Heb je deze artikelen al gelezen?


Aan wie overvloeit de genade?
Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?
De puddingtest
Hoe weten we wanneer een verlosser komt?
Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen
Verbindingen door middel van de Tong
Het vinden van het etnische lanceerplatform
Het volk van Dale, de Kalash
Het lot van het Chinees-Keltische overblijfsel
De val van Keltisch Midden-Azië
>