Over pastoor F.W.C. Neser


Door: Sjouke van der naalt

Wie was Pastoor F.W.C. Neser?

F.W.C. Neser is opgeleid als wetenschapper (M.Sc.) maar is een toegewijd christen sinds zijn jeugd. Voor hem is de Bijbel het Woord van God van Genesis tot Openbaring.

Al heel vroeg in zijn leven kwam hij erachter dat de mens zelf de oorzaak is van alle oorlogen, depressies, hongersnood, droogte, ziekte en ellende hier op aarde.

Hij zag dat God zijn absolute Wet aan Israël, Zijn uitverkoren volk, had gegeven en had beloofd dat als zij daardoor zouden leven, zij vrij zouden zijn van alle tegenspoed en dan zouden handelen als Zijn voorbeeldige natie op aarde.

Een zaak van belang, die voor Neser duidelijk werd, was dat Israël noch de Jood, noch de Kerk was. Het was met dankbaarheid dat hij uiteindelijk de grote waarheid ontdekte, namelijk dat Israël in feite het Germaanse, Angelsaksische en Keltische volk was.

Met de naderende tweede komst van Christus zal Israël tot een ware wedergeboorte komen, vervuld worden met de Geest en met Jezus de Messias als hun Heer, zullen zij de wereld terugleiden naar een staat van volmaakte harmonie met God.

Getuigenis van Kolonel G.J. van Loon

Op maandag 11 augustus 2008 kregen wij het droevige bericht dat onze voorganger pastoor en stichter van de Ekklesia Evangeliegroep in Zuid-Afrika pastoor F.W.C. Neser is overleden hij is 90 jaar geworden.

Onmiddellijk moest ik denken aan onze eerste ontmoeting in 1988 toen wij tijdens een rondreis in Zuid-Afrika elkaar ontmoeten in zijn kerk in Vereeniging – dit is het begin geworden van een langdurige wederzijdse vriendschap en genegenheid.

Pastoor Neser is voor mij altijd een markant figuur geweest die mij erg veel heeft geleerd in de afgelopen jaren. Door zijn inzicht en wijsheid inzake het Evangelie van Gods Koninkrijk was hij altijd verfrissend nieuw en accuraat. Zijn boeken en boodschappen zijn helder en opbouwend en hadden een ernstige waarschuwing voor de tijd waarin wij nu leven. Hij schetst de ernst van het profetische woord op voortreffelijke wijze.

Ekklesia-evangeliekorps wil een voortzetting zijn van het werk welke pastoor Neser in Zuid-Afrika is begonnen, en die wij in Nederland verder gestalten willen geven – dit doen wij door middel van het vertalen van zijn velen boeken en brochures en geluidsbanden.

Het is nu onze taak om de Naam van Israëls God en al Zijn beloften verder te blijven uitdragen zoals pastoor Neser dat meer dan 50 jaar heeft gedaan in de vaste overtuiging dat ook wij op een dag mogen verschijnen voor Christus troon om daar de kroon van eeuwig leven te mogen ontvangen.

In diepe genegenheid verbonden met zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen – en al de gemeente leden van diverse Ekklesia Gemeente groeten wij u vanuit Holland en wensen u allen Gods machtige rijken zegen toe in Jezus naam.

Namens het team van het Ekklesia-evangeliekorps Holland
Kolonel G. J. van Loon: voorzitter.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Over mezelf

In 2011 kwam ik in aanraking met de Israël Waarheid. Ik heb daarvoor vele kerken en bijeenkomsten bijgewoond. Maar toch besefte ik dat er iets niet klopte. Dankzij Kolonel G.J. van Loon, die helaas in 2018 is overleden, kwam ik tot ontdekking hoe ik de Bijbel moest lezen. De Bijbel is niet langer een gesloten boek voor mij waardoor alle woorden in de Bijbel logisch te verklaren zijn. Ik leerde dat de Bijbel een geschiedenisboek is door en voor Israël!


Volg mij op:

Heb je deze artikelen al gelezen?


De opname der gemeente – De grootste misleiding in kerkelijke geschiedenis
De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith joden
Aan wie overvloeit de genade?
Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?
De puddingtest
Hoe weten we wanneer een verlosser komt?
Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen
Verbindingen door middel van de Tong
Het vinden van het etnische lanceerplatform
Het volk van Dale, de Kalash
>