• Home
  • /
  • Studies
  • /
  • Algemeen
  • /
  • DNA-studie toont aan dat de vroege bewoners van Israël blauwoogig waren en een blanke huid hadden.

DNA-studie toont aan dat de vroege bewoners van Israël blauwoogig waren en een blanke huid hadden.


Door: Sjouke van der naalt

Joodse archeologen werden gevraagd naar antwoorden toen hun DNA-analyse van botten die in een oud graf waren gevonden, daterend van maar liefst 6000 jaar geleden, aantoonde dat sommige van de vroegste bewoners van het land Israël er Arisch uitzagen met een blanke huid en blauwe ogen:

Blauwogige, blanke kolonisten bewoonden de Levant zo’n 6.500 jaar geleden, volgens een internationaal interdisciplinair team van wetenschappers. Een artikel dat maandag in het peer-reviewed tijdschrift Nature Communications verscheen, lost het mysterie op van hoe de Chalcolithische cultuur in Galilea terechtkwam: via de migratie van de bevolking.

Toen ze de genomen van de botten van 22 van de 600 individuele skeletten die in een massieve necropolis bij de Peki’is in het noorden van het land werden ontdekt in kaart brachten, vonden de wetenschappers een genetische mix die niet te vergelijken is met die van de vorige en volgende kolonisten van de regio.

In het artikel, “Ancient DNA from Chalcolithic Israel reveals the role of population mixture in cultural transformation,” concludeerden de wetenschappers dat de homogene gemeenschap die in de grot werd gevonden ~57% van haar voorouders kon betrekken bij groepen die gerelateerd zijn aan die van het lokale Levant Neolithicum, ~26% bij groepen die gerelateerd zijn aan die van het Anatolische Neolithicum, en ~17% bij groepen die gerelateerd zijn aan die van het Iraanse Chalcolithicum.

“De genetische analyse gaf een antwoord op de centrale vraag die we wilden stellen,” zei Harvard’s Reich. “Het toonde aan dat de Peki’in mensen substantiële voorouders hadden van noorderlingen – vergelijkbaar met die in Iran en Turkije – die niet aanwezig waren in eerdere Levantijnse boeren.”

Het Chalcolithicum, ook wel de kopertijd genoemd, volgt de steentijd en gaat vooraf aan de bronstijd. Er zijn al verschillende DNA-analyses voor nederzettingen in de Bronstijd in de Levant, waaronder de publicatie van afgelopen zomer van onderzoek naar begrafenissen uit de Bronstijd, waaruit blijkt dat 93 procent van de voorouders van de moderne Libanese voorouders afkomstig is uit de Kanaänieten. Nu vult de nieuwe Peki’in genoomkartering een leegte van 3000 jaar DNA-analyse op.

Met de conclusie van de nieuwe studie dat ongeveer de helft van het inheemse Chalcolithische bevolkingsgenoom afkomstig is uit het oude Turkije en Iran, lijkt het erop dat deze artefacten tijdens de migratie zijn aangekomen, en niet slechts als bijproducten van een handelsroute waren, zoals eerder werd gesuggereerd.

…De archeologen zagen aanwijzingen dat de lichamen vanuit alle richtingen naar de grot werden gebracht voor internering – tot aan de Jordaanvallei, de Joodse en Negev-woestijnen en de kust van Libanon. “Het is duidelijk dat er grote inspanningen werden gedaan om de beenderen van de doden naar deze vereerde plaats te vervoeren,” schrijven ze.

“De cultuurobjecten en grafgiften vertonen artistieke stijlen van verschillende Levantijnse subculturen, die, zo stellen de archeologen, suggereren dat de grot diende als “een regionaal mortuariumcentrum, waar mensen uit heel het oude Palestina samenkwamen om hun doden te begraven”. Volgens de nieuwe studie werd de grot in het late Chalcolithicum (4500-3900 v. Chr.) gebruikt voor koolstofdatering.

De gegevens die uit de skeletresten worden gehaald, afkomstig van 22 individuen, “zijn van uitzonderlijke kwaliteit gezien het typisch slechte behoud van het DNA in het warme Nabije Oosten,” schreven de wetenschappers.

“Deze studie van 22 individuen is een van de grootste oude DNA-studies, uitgevoerd vanuit één enkele archeologische site, en veruit de grootste die ooit in het Nabije Oosten is gerapporteerd,” zei de onderzoeker van de Universiteit van Tel Aviv, May.

De wetenschappers brachten enkele recessieve genetische eigenschappen aan het licht die gewoonlijk niet worden verwacht in menselijke resten van de Levant.

“Bepaalde kenmerken, zoals genetische mutaties die bijdragen tot de kleur van de blauwe ogen, werden niet gezien in de DNA-testresultaten van vroegere Levantijnse menselijke overblijfselen,” zei May.

De blauwogige, blanke gemeenschap ging niet verder, maar nu hebben de onderzoekers tenminste een idee waarom. “Deze bevindingen suggereren dat de stijging en daling van de Chalcolithische cultuur waarschijnlijk te wijten is aan demografische veranderingen in de regio,” zei May.

Natuurlijk schrijven de Joden die deze studie hebben uitgevoerd de blanke huid en de blauwe ogen af als een “afwijkende recessieve genetische mutatie”, maar dat komt omdat ze moeten blijven ontkennen dat de oorspronkelijke Israëlieten blank waren, net als het grootste deel van het Midden-Oosten – en zeker niet de voorouders van de huidige Arabisch uitziende Joden die nu het land van de oude Israëlieten bezetten.

Het artikel in de Times of Israel vermeldt ook niet dat zowel het oude Turkije (Anatolië), Iran (Perzië), als Egypte in de oude geschiedenis in die tijd ook door blanken werden bezet, en daarom is het volkomen logisch dat zij verwant zouden zijn aan deze mensen die in deze Chalcolithische grot in Noord-Israël worden gevonden.

En merk aan het einde van het artikel op dat de joodse schrijver er zeker op wijst dat deze blanke, blauwogige mensen “niet meer in Israël woonden”. Waarop baseert hij dit? Het antwoord is niets – behalve zijn angst voor de waarheid die de wereld nooit mag weten – dat de huidige joden die dat land bezetten duidelijk niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Het DNA vertelt ons precies wie de oude Israëlieten waren.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Over mezelf

In 2011 kwam ik in aanraking met de Israël Waarheid. Ik heb daarvoor vele kerken en bijeenkomsten bijgewoond. Maar toch besefte ik dat er iets niet klopte. Dankzij Kolonel G.J. van Loon, die helaas in 2018 is overleden, kwam ik tot ontdekking hoe ik de Bijbel moest lezen. De Bijbel is niet langer een gesloten boek voor mij waardoor alle woorden in de Bijbel logisch te verklaren zijn. Ik leerde dat de Bijbel een geschiedenisboek is door en voor Israël!


Volg mij op:

Heb je deze artikelen al gelezen?


De opname der gemeente – De grootste misleiding in kerkelijke geschiedenis
De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith joden
Aan wie overvloeit de genade?
Abrahams Zaad: Nu en voor altijd?
De puddingtest
Hoe weten we wanneer een verlosser komt?
Waarom de Oude Blanke Rijken Vielen
Verbindingen door middel van de Tong
Het vinden van het etnische lanceerplatform
Het volk van Dale, de Kalash
>